Заявка за тестдрайв

Моля, изберете

Списък модели

 

Дилърство

 

Няма резултати - моля, свържете се с центъра за връзка с клиенти на Renault

Всички дилърства в България

Дата и час

Изберете дата

Моля, използвайте формат ГГГГ-MM-ДД

Изберете час

Моля, използвайте формат ЧЧ:MM

Ще се свържем с Вас в най-кратък срок, за да потвърдим, дали заявените дата и час са свободни.

Бих желал да получавам маркетинг съобщения от Рено Нисан България по e-mail, телефон, SMS съобщения и поща.

98

Съгласен съм Рено Нисан България (със седалище и адрес на управление София, бул. Г.М.Димитров 16А) да обработва и използва предоставените от мен лични данни (напр. данни за контакт и лични данни, като дата на раждане, вид на шофьорска книжка, хобита и интереси) с цел грижи за клиента и за избрани съобщения с информация за продукти и услуги на марките, както и за маркетингови проучвания. Рено Нисан България може също да предоставя тези данни на членовете на оторизираната дилърска мрежа, в качеството им на съвместни администратори, които могат да използват моите данни и да се свързват с мен за целите, посочени по-горе. Актуализациите на данните могат да се споделят между посочените дружества.

* Задължително поле