Данъчен статут на електрическите автомобили

Екологично чистите автомобили, които използват само електрическа енергия и отделят не повече от 50 g/km CO₂, не трябва да плащат пътен данък. Както подсказва и самото им име, автомобилите Renault Zero Emission (нулеви емисии) не отделят никакъв CO2. Те са изцяло електрически и 100% екологични, което означава, че вие сте освободени от пътен данък.

Възстановяване на ДДС

Като бизнес клиент вие можете да поискате възстановяване на цялото ДДС върху стойността на лекотоварния автомобил. ДДС върху леките автомобили не може да бъде възстановяван, с изключение на определени професии, при които имате право на намаления. ДДС може да бъде възстановяван за електричеството, използвано за зареждане на батерията за клиенти, които подлежат на облагане с ДДС.

Безплатен достъп в зони с почасово платено паркиране