Данъчен статут на електрическите автомобили

Екологично чистите автомобили, които използват само електрическа енергия и отделят не повече от 50 g/km CO₂, не трябва да плащат пътен данък. Както подсказва и самото им име, автомобилите Renault Zero Emission (нулеви емисии) не отделят никакъв CO2. Те са изцяло електрически и 100% екологични, което означава, че вие сте освободени от пътен данък.

Възстановяване на ДДС

Като бизнес клиент вие можете да поискате възстановяване на цялото ДДС върху стойността на лекотоварния автомобил. ДДС върху леките автомобили не може да бъде възстановяван, с изключение на определени професии, при които имате право на намаления. ДДС може да бъде възстановяван за електричеството, използвано за зареждане на батерията за клиенти, които подлежат на облагане с ДДС.

Безплатен достъп в зони с почасово платено паркиране

Електромобилите паркират безплатно в обособените зони за почасово платено паркиране на територията на Столична община само с надлежно издаден стикер. 

Правото на електромобилите да паркират в режим на безплатно паркиране се установява с надлежно издаден стикер, залепен на предното стъкло на превозното средство. Стикерът следва да съдържа информация относно време, място на валидност, вид и тип на двигателя така, както е указано в текста на чл. 106 от НОДТСО. Същият се издава на собственика на електромобила за едногодишен период, след заплащане еднократно на цена равняваща се на разходите по издаване, активиране и контрол на стикера, която се определя с решение на столичния общински съвет.