Страница за помощ относно R-LINK 2

Необходима ви е още информация за вашата мултимедийна система R-LINK 2?

Bluetooth®, Android Auto™ и Apple Carplay™, Coyote и свързани услуги, приложение MY Renault, актуализации, навигация и др. Вижте нашите отговори на вашите често задавани въпроси.

Bluetooth®, Android Auto™ и Apple Carplay™

Как да сдвоя телефона си с Android с R-LINK 2?
За да сдвоите вашия телефон с Android с R-LINK 2, трябва да следвате стъпките по-долу:

 • За да направите телефона видим, от него щракнете върху „Настройки“ „Bluetooth®“ „Активиран“;
 • Поставете отметка на телефона и изберете „R-LINK“ за започване на свързване;
 • От R-LINK 2 щракнете върху „Меню“ „Телефон“;
 • Ще се появи следното съобщение: „За да използвате функцията „свободни ръце“, трябва да активирате Bluetooth® връзката между телефона и вашата система. Желаете ли да я активирате сега?“ Щракнете върху „OK“, за да потвърдите;
 • След това изберете вашия телефон с Android от списъка с активни устройства, намерени от R-LINK 2;
 • Проверете телефона за кода за потвърждение, изпратен от системата, и приемете заявката. Поставете отметка на „Не ме питай отново“, за да запаметите вашите разрешения за достъп до функциите на телефона;
 • Изберете функциите „Телефон“ и „Мултимедия“, а след това щракнете върху „OK“;
 • Изберете дали да разрешите споделяне на контакти, регистри на повикванията и мултимедия за R-LINK 2. Щракнете върху „Да“ , за да сдвоите телефона;
 • Вашият телефон с Android вече е сдвоен с R-LINK 2.
Как да сдвоя моя iPhone с R-LINK 2?
За да сдвоите вашия iPhone, трябва да следвате стъпките по-долу:
 • За да направите телефона видим, от него щракнете върху „Настройки“ > „Bluetooth®“ > „Активиран“;
 • На екрана на R-LINK 2, отидете в „Меню“ > „Телефон“, а след това приемете Bluetooth® връзката между системата и телефона като изберете своя iPhone от списъка;
 • Проверете кода за потвърждение, предлаган от системата, на телефона и приемете заявката;
 • В iPhone потвърдете като щракнете върху „Сдвояване“, а след това изберете функциите „Телефон“ и „Мултимедия“, преди да щракнете върху „OK“;
 • Изберете дали да приемете споделяне контакти, регистри на повикванията и мултимедия за R-LINK 2 и щракнете върху „OK“.
 • Вашият iPhone вече е сдвоен с R-LINK 2.
Как да сдвоя моя телефон с Windows с R-LINK 2?
За да сдвоите вашия телефон с Windows с R-LINK 2, трябва да следвате стъпките по-долу:
 • За да направите телефона видим, от него щракнете върху „Настройки“ > „Bluetooth®“ > „Активир
 • ан“; На R-LINK 2, отидете в „Меню“ > „Телефон“, а след това потвърдете Bluetooth® връзката между системата и вашия телефон като щракнете върху „OK“;
 • В списъка с телефони, открити от R-LINK 2, изберете вашия, а след това проверете кода за потвърждение, преди да приеме заявката;
 • На R-LINK 2, изберете функциите „Телефон“ и „Мултимедия“, а след това потвърдете връзката като щракнете върху „OK“;
 • За да потвърдите заявката за свързване от R-LINK 2, изберете „Довери се“, „Разрешавай винаги“ или „Автоматично свързване“, а след това щракнете върху „OK“;
 • Съобщение на вашия телефон ще поиска да разрешите изтеглянето на контакти. Щракнете върху „Разреши“;
 • Вашият телефон с Windows вече е сдвоен с R-LINK 2.
Как да предавам поточно музика от iPhone на R-LINK 2?
За да използвате опцията за поточно предаване на мултимедийни данни чрез Bluetooth® от вашия iPhone, най-напред трябва да прехвърлите поне един аудио файл (подкаст или музика, безплатна или платена) от каталога на Apple Store на вашия iPhone с помощта на софтуера iTunes.

След като завършите тази операция, свържете телефона чрез Bluetooth® към R-LINK 2 и отидете в меню „Мултимедия“. Опцията за Bluetooth® вече е достъпна и сега можете поточно да предавате музика.
Как да извършвам повиквания чрез R-LINK 2?
Стъпка 1: Уверете се, че вашият телефон е правилно сдвоен със системата R-LINK 2. За тази цел отидете в раздел „Телефон“ от главното меню, щракнете върху „Настройки“, проверете дали бутонът Bluetooth® е включен и дали вашият телефон е активен в списъка с устройства (иконата „Телефон“ трябва да е маркирана в червено).

 Забележка: Ако срещнете проблеми при сдвояване на телефона, в често задаваните въпроси вижте „Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK 2“ в същия раздел за помощ.

Стъпка 2:
За да извършите повикване, отидете в менюто на телефона и натиснете „Контакти“. Вашите контакти ще се прехвърлят автоматично на екрана на R-LINK 2. Изберете контакта, на който искате да се обадите, и натиснете номера, за да направите повикване.

Забележка: Ако вашият списък с контакти е празен на екрана на R-LINK 2, въпреки че сте извършили правилно процеса на сдвояване, проверете във вашия телефон дали контактите се съхраняват в паметта на телефона, а не в SIM картата. За да се покажат на екрана на R-LINK 2, контактите трябва да се съхраняват в телефона, а не в SIM картата.
Как да възпроизвеждам музика чрез Bluetooth® – R-LINK 2?
Стъпка 1: Уверете се, че вашият телефон е правилно сдвоен със системата R-LINK 2. За тази цел отидете в раздел „Телефон“ от главното меню, щракнете върху „Настройки“, проверете дали бутонът Bluetooth® е включен и дали вашият телефон е активен в списъка с устройства (иконата „Телефон“ трябва да е маркирана в червено).

Забележка: Ако срещнете проблеми при сдвояване на телефона, в често задаваните въпроси вижте „Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK 2“ в същия раздел за помощ.

Стъпка 2: След като телефонът е сдвоен със системата R-LINK 2 отидете в мултимедийното меню и щракнете върху „Мултимедия“. Изберете „Bluetooth®“ като аудио източник и изберете музиката от вашия телефон.
Не мога да правя повиквания чрез R-LINK 2
Стъпка 1: Имате проблем при сдвояване чрез Bluetooth® . За да сте сигурни, че вашият телефон е сдвоен, отидете в раздел „Телефон“ от главното меню, щракнете върху „Настройки“, проверете дали бутонът Bluetooth® е включен и дали вашият телефон е активиран в списъка с устройства: иконата „Телефон“ трябва да е маркирана в червено.

Забележка: Ако срещнете проблеми при сдвояване на телефона, в често задаваните въпроси вижте „Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK 2“ в същия раздел за помощ.

Стъпка 2: Ако телефонът е правилно сдвоен, но въпреки това не можете да правите изходящи обаждания, проверете във вашия телефон дали контактите се съхраняват директно в телефона вместо в SIM картата.
За да се покажат на екрана на R-LINK 2, контактите трябва да се съхраняват в телефона, а не в SIM картата.

Забележка: Ако и след това все още не можете да се обаждате, е възможно да има някакъв проблем със съвместимостта и затова ви предлагаме да се обадите в отдел „Обслужване на клиенти“. С цел да ви помогнем по-добре да се справите с възникналия проблем, обяснете, че вече сте изпълнили горепосочените стъпки.
Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK 2
Стъпка 1: Ако имате затруднения при сдвояване на телефона с R-LINK 2 следвайте нашите процедури за сдвояване (за iPhone, Android и Windows Phone), които ще намерите в същия раздел за помощ.

Стъпка 2:
Ако въпреки това процесът на сдвояване все още не работи, трябва да извършите тест за съвместимост чрез нашата онлайн проверка за съвместимост тук

 • За да направите тест, трябва да
 • знаете: Какъв е моделът на вашия телефон и версията на операционната система;
 • Каква е версията на вашата система R-LINK 2;
 • Конкретните раздели на страницата за проверка на съвместимост обясняват как да намерите тази информация.

Стъпка 3:
Ако резултатите от онлайн теста за съвместимост не са положителни или не можете да намерите вашите версии в списъка:
 • Опитайте се да актуализирате версията на операционната система на вашия телефон, ако има достъпна актуализация;
 • Проверете дали има налична актуализация за R-LINK 2 на тази страница и следвайте процеса за актуализация, ако има такива.

Актуализацията на системите може да отстрани проблема и да ви позволи да сдвоите телефона. В противен случай се обадете на отдел „Обслужване на клиенти“ и обяснете, че вече сте изпълнили горепосочените стъпки, за да ви помогнем да решите проблема.

Ако резултатът от нашия онлайн тест за съвместимост е положителен, това означава, че процесът на сдвояване би трябвало да е успешен и може да има по-специфичен проблем. Обадете се на отдел „Обслужване на клиенти“ и обяснете, че вече сте изпълнили горепосочените стъпки, за да ви помогнем по най-добрия начин.
Как да активирам гласовото разпознаване Android Auto™?
Активиране на гласовото разпознаване Android Auto™: Говорете с Google™.

Първи начин: Натиснете и задръжте бутона „Натиснете, за да говорите“, разположен върху волана, докато не чуете звуков сигнал.

Втори начин: Натиснете иконата „Микрофон“, която се намира в горния десен ъгъл на екрана на Android Auto™. Тогава ще чуете звуков сигнал.

Трети начин:
Кажете думите „OK Google“. След това Android Auto™ ще отговори със звуков сигнал.

След това можете да зададете няколко въпроса и да управлявате някои приложения на глас, като например извършване на повикване, възпроизвеждане на музика, изпращане и отговаряне на текстови съобщения, използване на карти и създаване на маршрути, създаване на напомняния и т.н.

Трябва да се отбележи: Телефонните повиквания се извършват чрез аудио системата на автомобила чрез R-LINK 2. Въпреки това, гласовото разпознаване не може да премине през аудио системата при свързване с Android Auto. Причината за проблема може да е смартфонът. Ако е така, свържете се с отдела за поддръжка на потребители на производителя на вашия смартфон.
Как да свържа моя смартфон с Android Auto™?
1. На вашия телефон:
 • Изтеглете приложението Android Auto от Google Play Store;
 • Стартирайте приложението и следвайте екранните инструкции като приемете общите условия.
2. В автомобила:

 • Когато автомобилът е спрял, отключете екрана на смартфона и го свържете с мултимедийната система R-LINK 2 на вашия автомобил Renault като използвате съвместим USB кабел;
 • Приемете различните заявки на екрана на R-LINK 2 и вашия смартфон. И накрая щракнете върху бутона „Android Auto“, разположен в средата в долната част на екрана, който ви осигурява достъп до началната страница на Android Auto™.

Забележка: Препоръчваме ви да използвате USB кабел от същата марка, от която е и смартфона, за да избегнете евентуални проблеми. По време на свързването телефонът не може да се използва.
Моят автомобил Renault оборудван ли е със система R-LINK 2, съвместима с Android Auto™?
За да проверите дали вашият автомобил е съвместим*:
 • Отидете в главното меню на системата R-LINK 2™.
 • Натиснете „Система“.
 • Отидете на втората страница от менюто.
 • Ако бутонът „Огледален образ на смартфона“ е видим, вашият автомобил е съвместим.

* Предлага се за някои на модели. За допълнителна информация за всеки оборудван модел на Renault, посетете страниците за автомобили на нашия уебсайт: https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-particuliers.html
Моят смартфон съвместим ли е с Android Auto™?
За да използвате Android Auto™, трябва да имате телефон, оборудван с Android, версия 5.0 (Lollipop) или следваща.

Renault тества гама от телефони, за да провери тяхната съвместимост. Тази гама включва някои модели, оборудвани с Android 5.0 или следваща версия, които не се поддържат от Android Auto™ за R-LINK Evolution.

В раздела на ръководството за експлоатация по-надолу в страницата за помощ, ще намерите списък в PDF формат с телефони, тествани от Renault Engineering.

Забележка: За да гарантирате съвместимостта на вашия смартфон със системата Android Auto™, ви препоръчваме да инсталирате всички налични софтуерни актуализации.
Как да инсталирам приложения, съвместими с Android Auto™?
Android Auto™ се предлага с 4 стандартни приложения:
 • Google Maps;
 • Phone;
 • Text messaging;
 • Play Music.
От Google Play Store можете да инсталирате допълнителни приложения, които са съвместими с Android Auto™, като например WhatsApp™ или Spotify™.

За да видите списъка със съвместими приложения, отидете на следната връзка: g.co/androidauto.

Забележка: Само приложения, сертифицирани от Google и изтеглени на вашия смартфон, могат да бъдат използвани с Android Auto™ по време на шофиране.
Кои бутони в автомобила са съвместими с Android Auto™?
По-долу ще видите списъка с бутони, съвместими с AndroidAuto™:
 • Бутон „Назад“: връщане към предишното меню на Android Auto™,
 • Бутон „Меню“: достъп до началната страница на R-LINK 2;
 • Въртящ се бутон: завъртете го отгоре надолу или отляво надясно, за да се придвижите през менютата;
 • Завъртете го, за да преминете през списък или да увеличите мащаба;
 • Натиснете го, за да потвърдите действие в меню;
 • Бутон „Аудио източник“: Изберете аудио източник като Android Auto™;
 • Бутони за сила на звука: увеличаване или намаляване на силата на звука от аудио източник от Android Auto™;
 • Бутони за приемане/приключване на повикване: приемане на повиквания с Android Auto™.
 • Бутон „Натисни, за да говориш“: Натиснете и задръжте, за да активирате гласовото разпознаване на Android Auto™.
Как да превключа от Android Auto™ на R-LINK 2?
Първи начин:

 • В началния екран на Android Auto™ натиснете иконата в долния десен ъгъл;
 • Натиснете „Връщане към Renault“.

Втори начин:

 • Натиснете бутона за начална страница, разположен в дясната част на екрана на R-LINK 2.

Ако искате да комбинирате Android Auto™ и R-LINK 2 на един и същ екран:

Тогава можете да покажете музикалния плейър по ваш избор (Spotify, Google Music) на Android Auto™ и навигационната система на R-LINK 2. Или можете да покажете навигацията на Android Auto™ (Карти), докато слушате FM радио на R-LINK
2.

Забележка: Две сходни функции не могат да работят едновременно. Не можете да активирате Maps в Android Auto™ и навигацията в системата R-LINK 2.
Как да активирам гласовото разпознаване на Apple CarPlay™?
Активиране на гласово разпознаване Siri™:

Първи начин: Натиснете и задръжте бутона „Натиснете, за да говорите“, разположен върху волана.

Втори начин: Натиснете и задръжте натиснат бутона за начална страница, разположен в долния ляв ъгъл на екрана на Apple CarPlay™.

След това можете да зададете няколко въпроса и да управлявате някои приложения на глас, като например извършване на повикване, възпроизвеждане на музика, изпращане и отговаряне на текстови съобщения, използване на карти и създаване на маршрути, създаване на напомняния и т.н.

Пример: „Обади се на „име на контакт““, „Изпрати съобщение на „име на контакт““, „Създай маршрут до „адрес““ и т.н.

Трябва да се отбележи: Телефонните повиквания се извършват чрез аудио системата на автомобила чрез R-LINK 2. Въпреки това, гласовото разпознаване не може да премине през аудио системата при свързване с Apple CarPlay™. Причината за проблема може да е смартфонът. Ако е така, свържете се с отдела за поддръжка на потребители на производителя на вашия смартфон.
Как да свържа моя iPhone с Apple CarPlay™?
1. В автомобила

Когато автомобилът е спрял, свържете USB кабела. Ако iPhone е заключен, R-LINK 2 ще поиска от вас да го отключите. Apple препоръчва използване на сертифицирани кабели, за да избегнете прекъсване на връзката или други грешки.

2. На вашия iPhone
Ако вашият iPhone е заключен, от вас ще бъде поискано да разрешите CarPlay™ за R-LINK.

3. В автомобила

Щракнете върху бутона „Apple CarPlay™“, разположен в долната средна част на екрана, за да влезете в началната страница на Apple CarPlay™. Вашият iPhone все още може да се използва дори и ако е свързан чрез USB кабела.

Трябва да се отбележи: Ако функциите за безжична мрежа Wi-Fi и за Bluetooth® са изключени, iPhone предлага да ги активирате или да свържете USB кабела. Въпреки това, Apple CarPlay™ може да работи само с USB кабела. Затова, натиснете „Само USB“ на вашия iPhone.
Моят автомобил Renault оборудван ли е със система R-LINK 2, съвместима с Apple CarPlay™?
За да проверите дали вашият автомобил е съвместим*:
 • Отидете в главното меню на системата R-LINK 2;
 • Натиснете „Система“.
 • Отидете на втората страница от менюто;
 • Ако бутонът „Огледален образ на смартфона“ е видим, вашият автомобил е съвместим.

* Предлага се за някои на модели. За допълнителна информация за всеки оборудван модел на Renault, посетете страниците за автомобили на нашия уебсайт: https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-particuliers.html
Моят смартфон съвместим ли е с Apple CarPlay™?
За да използвате Apple CarPlay™ трябва да имате iPhone 5 или следваща версия и iOS 7.1 или следваща.

В раздела на ръководството за експлоатация по-надолу в страницата за помощ, ще намерите списък в PDF формат с телефони, тествани от Renault Engineering.

Забележка: За да гарантирате съвместимостта на вашия смартфон с Apple CarPlay™, препоръчваме да инсталирате всички налични софтуерни актуализации.
Как да инсталирам приложения, съвместими с Apple CarPlay™?
Apple CarPlay™ се предлага с 5 стандартни приложения:
 • Maps;
 • Phone;
 • Messages;
 • Music;
 • Podcasts.

От App Store можете да инсталирате допълнителни приложения, които са съвместими с Apple CarPlay™, например като Audiobooks™, Spotify™ или Deezer™.

За да видите списъка със съвместими приложения, отидете на следната връзка: http://www.apple.com/fr/ios/carplay/.

Забележка: Само приложения, сертифицирани от Apple и изтеглени на вашия смартфон, могат да се използват с Apple CarPlay™ по време на шофиране.
Как да превключа от Apple CarPlay™ на R-LINK 2?
Връщане в R-LINK 2 от Apple Carplay™:

Първи начин:
 • Отидете на началната страница на Apple CarPlay™, като натиснете и задържите бутона за начална страница в долния ляв ъгъл;
 • На началния екран на Apple CarPlay™ натиснете иконата R-LINK на Renault.

Втори начин:

 • Натиснете бутона за начална страница, разположен в дясната част на екрана на R-LINK 2.

Ако искате да комбинирате Apple CarPlay™ и R-LINK 2 на един и същ екран:

След това можете да покажете музикалния плейър по ваш избор (Spotify™, Google Music™) на Apple CarPlay™ и навигационна система на R-LINK 2. Или можете да покажете навигацията на Apple CarPlay™ (Карти), докато слушате FM радио на R-LINK 2.

Забележка: Две сходни функции не могат да работят едновременно. Не можете да активирате Maps в Apple CarPlay™ и навигацията в системата R-LINK 2.

Свързани услуги и Coyote

Как да активирам свързаността в салона?
Системата R-LINK 2 има SIM карта. За да се възползвате от приложения и свързани услуги, трябва да активирате вашата система R-LINK 2.
 • Включете R-LINK, отидете в главното меню, а след това щракнете върху „Свържи“ в долната част на екрана; Ще се отвори прозорец: Щракнете върху „Следващ“.
 • Ще се отвори страница „Споделяне на данни“: натиснете „Да“, за да приемете споделянето на данни;

Забележка: допълнителна информация за споделяне можете да намерите чрез бутона „Помощ“.

 • Въведете имейл адрес, за да получите Общите условия за продажба, поставете отметка до Общите условия, след това натиснете „Да“;
 • Ще се отвори прозорец, който ви уведомява, че заявката за активиране е изпратена. Системата R-LINK 2 ще бъде свързана в рамките на 72 часа;
 • Когато процесът на свързване завърши, системата R-LINK 2 се връща към екрана с главното меню;
  Проверете дали бутонът „Свържи“ в долната част на екрана е изчезнал и дали R-LINK 2 е свързана.
Забележка: В горната част на екрана се показва символ на мрежа над автомобил и обозначава, че вашата система R-LINK 2 е свързана. И обратно – в горната част на екрана се показва знак X над автомобил вместо символа за мрежа и обозначава, че вашата система R-LINK 2 не е свързана.
Как да изтегля и инсталирам приложението Coyote Series на R-LINK 2?
Първо запишете данните на R-LINK 2 върху USB флаш памет. За тази цел:
 • Използвайте празна USB флаш памет (с минимум 8 GB) с формат FAT32;
 • В автомобила свържете USB флаш паметта с R-LINK 2;
 • Включете системата R-LINK 2 и изчакайте 1-2 минути с поставена USB флаш памет.

Забележка: Няма съобщение, потвърждаващо че прехвърлянето на данни е завършено.

Синхронизиране на продукти:
 • Влезте в профила си в MY Renault; Щракнете върху иконата „R-LINK Store“;
 • Щракнете върху „Моите приложения и услуги“;
 • Щракнете върху „Управление на моите продукти“;
 • Щракнете върху бутона „Управление“ в реда „R-LINK“;
 • Ще се отвори прозорец със списък на приложенията: проверете дали е поставена отметка на Coyote Series;
 • Щракнете върху бутона „Инсталирай“;

Изтегляне на продукти;
 • Върнете се във вашия профил в MY Renault от вашия компютър;
 • Щракнете върху иконата „R-LINK Store“;
 • В раздел „Начало“, щракнете върху „Изтегли софтуера за R-LINK 2 за Windows/ Mac“.

Забележка: R-LINK 2 Toolbox е съвместим с Windows 7, 8, 8.1, 10 и от OS 10.7 до 10.11 за Mac.

 • Инсталирайте R-LINK 2 Toolbox;
 • Стартирайте R-LINK 2 Toolbox (настройките трябва да останат по подразбиране);
 • Поставете USB флаш паметта, съдържаща копие от данните на вашия автомобил (първоначалните данни, събрани по време на инициализация);
 • Щракнете върху автомобила в горния десен ъгъл на R-LINK 2 Toolbox, за да проверите дали той е правилно разпознат, а след това щракнете върху „Назад“, за да получите достъп до файлове за изтегляне;
 • Изберете и след това стартирайте изтеглените файлове. Имайте предвид, че времето за изтегляне, зависи от размера на тези актуализации и се уверете, че компютърът няма да премине в режим на готовност по време на тази операция;
 • Изчакайте изтегления файл да бъде одобрен (зелена отметка), а след това, след като изтеглянето завърши, можете безопасно да извадите USB флаш паметта.

Актуализация във вашия автомобил:
 • Поставете USB флаш паметта в автомобила;
 • Включете системата R-LINK2;
 • След като USB флаш паметта е разпозната се показва съобщение, че “ще бъде инсталирано приложение”. Състоянието на инсталирането на Coyote след това се показва от лента за зареждане; 
 • Накрая се показва съобщение „Инсталирането завърши“.

Проверка на инсталирането на Coyote Series
 • Отидете в главното меню на системата R-LINK 2;
 • Щракнете върху икона “Приложения”;
 • Щракнете върху “Моите приложения”;
 • Щракнете върху иконата „Coyote“ и проверете дали приложението работи.

Как да прехвърля моя пакет с Coyote Series в моя нов автомобил Renault?
Можете да прехвърляте вашия пакет с Coyote Series в автомобил Renault, оборудван със същата система R-LINK 2.
 • За тази цел влезте в профила си в MY Renault;
 • Щракнете върху “Достъп до всички мои услуги”, а след това върху “Управление на моите приложения”, за да се свържете с R-LINK Store;
 • Щракнете върху стрелката отдясно на меню „Добре дошли“, за да отворите менюто за превъртане. Изберете меню “Инструменти”. Изберете автомобила, от който искате да прехвърлите пакета, а след това изберете автомобила, на който ще бъде прехвърлен пакета;

Забележка: И двата автомобила трябва да са регистрирани във вашия профил в MY Renault.

 • След това щракнете върху „Покажи пакетите за прехвърляне“. Показват се всички продукти, които могат да се прехвърлят;

Забележка: След като заявката за прехвърляне бъде потвърдена, операцията не може да се отмени. Следователно, вече няма да е възможно да се прехвърли пакет обратно от целевия автомобил на първоначалния автомобил.

 • Щракнете върху „Потвърди прехвърлянето“. Ще получите потвърждение за прехвърлянето.
Не мога да прехвърля пакет
Пакети, които съдържат TomTom Live или TomTom Traffic не могат да бъдат прехвърляни, тъй като те са свързани само с абонамента на автомобила.
Coyote Series вече не работи
Ако Coyote Series вече не работи, това може да означава, че периодът на 3-месечната пробна версия вече е изтекъл.

В R-LINK Store можете да проверите дали вашият договор е все още активен. (В често задаваните въпроси вижте „Как да вляза в R-LINK Store?“, ако ви е необходима помощ.)

В R-LINK Store отидете в раздел „Моите приложения и услуги“, за да видите състоянието на вашите договори за свързани услуги.

Ако вашата безплатна 3-месечна пробна версия е изтекла, можете да я удължите като закупите пълната версия, предлагана в раздела “Каталог”.

Ако имате действащ договор, но Coyote въпреки това не работи, проверете във вашия автомобил дали е активирано споделянето на данни в системата R-LINK 2: Главно меню > Услуги > Настройки > Споделяне на данни. За да може Coyote да работи трябва да е активирано споделянето на данни.

Ако проблемът не изчезне, обадете се за помощ в отдела за обслужване на клиенти и обяснете, че вече сте следвали тази процедура.
Как да активирам моята пробна версия на Coyote Series?
За да активирате вашата безплатна 3-месечна пробна версия на Coyote Series, трябва да е активирана функцията за свързаност на вашия автомобил.

За да разберете дали тя е активирана, проверете в системата R-LINK 2 бутона „Активирай моите услуги“ се показва в долната част на екрана в главното меню.

Ако бутонът се показва, щракнете върху него и следвайте указанията, за да активирате функцията за свързаност. След като този процес завърши, вашата безплатна 3-месечна пробна версия на Coyote Series ще започне да функционира в рамките на 72 часа. В раздела “Моите приложения” ще намерите приложението Coyote.

Ако бутонът не се показва в главното меню, това означава, че функцията за свързаност на автомобила е вече активна и че 3-месечната пробна версия на Coyote Series функционира.
Моят автомобил свързан ли е?
За да проверите дали вашият автомобил е свързан, вижте дали иконата на свързаност е активна.

Ако не е активна, щракнете върху бутона „Свържи“ в долната част на главното меню и следвайте указанията. Активирането на функцията за свързаност на автомобила може да отнеме до 72 часа. Ако бутонът свързване не се показва, това означава, че свързаността вече е активирана, но функцията за споделяне на данни е деактивирана. За да могат да работят вашите свързани услуги трябва да е активирано споделянето на данни. За да активирате споделянето на данни, отидете в Главно меню / Приложения / Поверителност.

Вашият автомобил е вече свързан и можете да се възползвате от всички наши услуги. За допълнителна информация в често задаваните въпроси вижте „Защо да активирам функцията за свързаност?“.
Защо да активирам функцията за свързаност?
Активирането на функцията за свързаност на автомобила ще ви позволи да се възползвате от услуги като:
 • Приложението Coyote Series, за да получавате информация в реално време за произшествия и ремонти по пътя и да шофирате с помощта на над 4 млн. потребители на Coyote в Европа;
 • TomTom Traffic, за да получавате информация за пътното движение в реално време директно от вашата навигация чрез GPS, която се актуализира на всеки 2 минути и покрива 99% от пътищата в Европа;
 1. Актуализации на карти, за да поддържате картите си актуални. Тръгнете спокойно на път: актуализациите на карти са безплатни за 1 година, считано от покупката на нов автомобил.

За да проверите дали функцията за свързаност е активна, в често задаваните въпроси вижте „Свързан ли е моят автомобил?“.
 
Когато искате, можете да деактивирате/активирате споделянето на данни в раздела за услуги на системата R-LINK 2: Главно меню / Приложения / Поверителност.

Забележка: Свързаните услуги (Coyote, TomTom Traffic и т.н.) се нуждаят от функция за споделяне на данни, за да работят.
Как да инсталирам Highway Services на моята система R-LINK 2 чрез R-LINK Store?
Можете да инсталирате Highway Services от R-LINK Store, интегриран в системата R-LINK 2:

Стъпка 1: Купи:
 • Отидете във вашият профил в MY Renault, щракнете върху R-LINK Store, а след това изберете раздела „Каталог“;
 • След като изберете приложението, щракнете върху “Куп
 • и”; Когато се отвори изскачащия прозорец, щракнете отново върху „Купи“. Приложението ще се появи в раздел „Актуализации“. Щракнете върху този раздел.

Стъпка 2: Запишете данните на R-LINK 2 върху USB флаш памет
 • В автомобила поставете USB флаш памет (минимум 8 GB) във формат FAT32 в системата R-LINK 2;
 • Включете системата R-LINK 2 и след това изчакайте една минута преди да извадите флаш паметта.

Забележка: Няма съобщение, потвърждаващо че прехвърлянето на данни е завършено.

Стъпка 3: Синхронизиране на приложението в R-LINK 2 Toolbox
 • От вашия компютър поставете USB флаш паметта, съдържаща копие от данните на автомобила, и щракнете върху автомобила в горния десен ъгъл на R-LINK 2 Toolbox, за да проверите дали е правилно разпозната, а след това щракнете върху „Назад“, за да влезете във файловете за изтегля
 • не; Изберете и след това стартирайте изтеглените файлове. Уверете се, че компютърът няма да премине в режим на готовност по време на тази операция;
 • След като изтеглянето завърши и бъде одобрено, извадете USB флаш паметта;
 • Във вашия автомобил, стартирайте двигателя и поставете USB флаш паметта. Включете системата R-LINK 2 и инсталирането на новото съдържание ще започне автоматично. По време на инсталирането не вадете USB флаш паметта и оставете двигателя включен. Не излизайте от менюто за инсталиране;
 • Сега вече можете да използвате Highway Services.
Кои автомобили са съвместими с приложението Highway Services?
Всички автомобили със СРЕДНА или ВИСOKА версия на мултимедийната система R-LINK 2.

Няма ограничения за софтуерната версия.

Необходима е цифрова свързаност, предоставяна чрез пакета TomTom TRAFFIC and Connectivity.
Какво е географското покритие на Highway Services?
В сегашната си версия Highway Services работи по магистралната мрежа SANEF/SAPN.
Как Renault защитава вашите лични данни в приложението Highway Services?
Зачитането на защитата на личните данни представлява етична ценност на Групата RENAULT в съответствие с политиката на Групата за защита на личните данни. За да научите повече, щракнете върху следната връзка: Лични данни в Highway Services.

Сайт на MY Renault

Как да си създам профил в MY Renault, за да получа достъп до R-LINK Store?
За да влезете за първи път до R-LINK Store и цялото му съдържание, следвайте стъпките по-долу:

СТЪПКА 1: Започнете като си създадете профил в MY Renault
 • Отидете на https://my.renault.bg/
 • След това щракнете върху „Регистрирай“ и попълнете формуляра с вашите лични данни;

Забележка: Вашата парола защитава достъпа до вашия профил. Съхранявайте я надеждно.
 • Щракнете върху „Създай моя профил“;
 • Ще получите имейл във входящата си поща. Отворете го, а след това щракнете върху връзката за активиране. Забележка: Ако не получите имейл за активиране във входящата си кутия, проверете папката за нежелана поща.

СТЪПКА 2: Регистрирайте своето Renault в профила си в MY Renault
 • В началната страница на вашия профил в MY Renault добавете автомобила с идентификационния му номер и датата на първата регистрация;
 • Изберете вашия автомобил, оборудван със системата R-LINK 2, от главното меню на вашия профил в MY Renault;
 • След това щракнете върху „Достъп до моите услуги“;
 • Надписът „Моите свързани услуги“ ще се появи в долната част на страницата. Щракнете върху връзката „Управление на моите приложения“ на R-LINK, за да влезете в R-LINK Store;
 • В R-LINK Store ще намерите актуализации и каталога на съдържанието, предлагано за системата R-LINK 2.
Как да управлявам съдържанието на моята система R-LINK 2?
За да управлявате съдържанието на вашата система R-LINK 2 следвайте стъпките по-долу:

Стъпка 1: Запишете данните на R-LINK 2 върху USB флаш памет
 • Свържете USB флаш памет (минимум 8 GB) във формат FAT32 със системата R-LINK 2. Включете системата R-LINK 2 и изчакайте една минута.
Забележка: Няма съобщение, което да ви информира, че данните са записани.

Стъпка 2:
Актуализиране и синхронизиране на вашите продукти
 • От вашия компютър влезте във вашия профил в My Renault, а след това поставете USB флаш паметта;
 • Щракнете върху иконата R-LINK Store, върху „Моите приложения и услуги“, а след това върху „Управление на моите продукти“;
 • В реда R-LINK щракнете върху „Управление“, а след това изберете приложенията, които искате да инсталирате на R-LINK 2 и натиснете „Инсталирай“;
 • Стартирайте R-LINK 2 Toolbox, а след това поставете USB флаш паметта, съдържаща копие с данните на вашия автомобил;
 • Щракнете върху автомобила в горния десен ъгъл на R-LINK 2 Toolbox, за да проверите дали той е правилно разпознат, а след това щракнете върху „Назад“, за да получите достъп до файлове за изтегляне;
 • Изберете и след това стартирайте изтеглените файлове. Уверете се, че компютърът няма да премине в режим на готовност по време на тази операция.След като изтеглянето завърши и бъде одобрено, можете да извадите USB флаш паметта.
 • Във вашия автомобил стартирайте двигателя и поставете USB флаш паметта. Включете системата R-LINK 2, за да започне инсталирането на новото съдържание. Не вадете USB флаш паметта по време на инсталирането.
Как да закупя съдържание за моята система R-LINK 2?

За да добавите безплатно или платено съдържание за вашата система R-LINK (услуги, приложения, карти):

Стъпка 1: Изберете приложение в профила си в MY Renault
 • Отидете във вашият профил в MY Renault, щракнете върху R-LINK Store, а след това изберете раздела „Каталог“;
 • След като изберете приложението, щракнете върху „Купи“ (ако приложението не е безплатно) или върху „Подробности“ (ако приложението е безплатно);
 • Когато се отвори изскачащия прозорец, щракнете отново върху „Купи“. Приложението ще се появи в раздел „Актуализации“. Щракнете върху този раздел.
Стъпка 2: Запишете данните на R-LINK 2 върху USB флаш памет
 • автомобила поставете USB флаш памет (минимум 8 GB) във формат FAT32 в системата R-LINK 2;
 • Включете системата R-LINK 2 и след това изчакайте една минута преди да извадите флаш паметта.

Забележка: Няма съобщение, потвърждаващо че прехвърлянето на данни е завършено.

Стъпка 3: Синхронизиране на приложението в R-LINK 2 Toolbox
 • От вашия компютър поставете USB флаш паметта, съдържаща копие от данните на автомобила, и щракнете върху автомобила в горния десен ъгъл на R-LINK 2 Toolbox, за да проверите дали е правилно разпозната, а след това щракнете върху „Назад“, за да влезете във файловете за изтегляне;
 • Изберете и след това стартирайте изтеглените файлове. Уверете се, че компютърът няма да премине в режим на готовност по време на тази операция;
 • След като изтеглянето завърши и бъде одобрено, извадете USB флаш паметта;
 • Във вашия автомобил стартирайте двигателя и поставете USB флаш паметта. Включете системата R-LINK 2 и инсталирането на новото съдържание ще започне автоматично. По време на инсталирането не вадете USB флаш паметта и оставете двигателя включен. Не излизайте от менюто за инсталиране.
За какво се използва R-LINK Store?
R-LINK Store ви позволява да извършвате няколко действия:
 • Да разглеждате каталога за приложения и услуги, предлагани за вашия автомобил. Можете да закупувате или подновявате услуги от раздела „Каталог“; 
 • да разглеждате текущото състояние на вашите сервизни договори, за да видите кои услуги са активни за вашия автомобил;
 • да актуализирате картите и версиите на софтуера, за да можете винаги да шофирате с най-новата налична версия. Можете да го направите в раздел  „Актуализации“;
 • И накрая можете разгледате раздела за помощ, където ще намерите полезни отговори на най-често задаваните въпроси и обяснение на процедурите.
Защо да си създавам профил в MY Renault?
Създаването на профил в MY Renault ви позволява да се възползвате от всички услуги, предлагани за вашия автомобил:
 • Да имате достъп до R-LINK Store, за да управлявате приложенията (да закупувате или подновявате услуги) и да актуализирате картата и версиите на софтуера.
 • да получавате уведомления за основните етапи за поддръжка за вашия автомобил;
 • да проверявате актуалното състояние на вашите договори (за гаранционни услуги, свързани услуги и т.н.).
За да си създадете профил в MY Renault, щракнете тук.

Актуализации и навигация

Как да актуализирам системата R-LINK 2?
За да актуализирате R-LINK 2 и нейното съдържание (система, карти, приложения):

Стъпка 1: Започнете като запишете данните на R-LINK 2 върху USB флаш памет

 • автомобила поставете USB флаш паметта (минимум 8 GB), а след това включете системата R-LINK 2;
 • Изчакайте две минути, а след това извадете флаш паметта. Трябва да е създаден файл с име „R-LINK“.

Забележка: Няма съобщение, което да ви информира, че данните са записани.

Стъпка 2: Синхронизиране на събраните данни (копието) в R-LINK Store

 • За да синхронизирате профила си в R-LINK Store със системата R-LINK 2, влезте в профила си в MY Renault;
 • Щракнете върху иконата „R-LINK Store“, след това върху раздел „Начало“ и щракнете върху „Изтегли софтуера за R-LINK 2 за Windows/ Mac“;
 • Инсталирайте R-LINK 2 Toolbox.


Стъпка 3: Актуализиране на системата и/или картите

 • Във вашия профил в R-LINK Store щракнете върху „Достъп до актуализации“, ако този надпис се показва;
 • Щракнете върху „Актуализрай“ и след това прочетете указанията. 


Стъпка 4: Изтегляне

 • Стартирайте R-LINK 2 Toolbox и след това поставете USB флаш паметта (минимум 8 GB), съдържаща данните на вашия автомобил (копие);
 • Щракнете върху автомобила в горния десен ъгъл на R-LINK 2 Toolbox, за да проверите дали той е правилно разпознат, а след това щракнете върху „Назад“, за да получите достъп до файлове за изтегляне;
 • Изберете и след това стартирайте изтеглените файлове. Уверете се, че компютърът няма да премине в режим на готовност по време на тази операция;
 • След като изтеглянето завърши и бъде одобрено, можете да извадите USB флаш паметта;


Стъпка 5: Инсталиране на актуализациите на системата R-LINK 2

 • Поставете USB флаш паметта в автомобила, стартирайте двигателя и включете R-LINK 2;
 • Щракнете върху „Да“, за да приемете инсталирането, като оставите двигателя включен и USB флаш паметта свързана.

Забележка: В случай на актуализация на системата, R-LINK 2 ще се рестартира.
Как да стартирам навигацията с GPS?
За да стартирате навигацията с GPS от началната страница на R-LINK 2, щракнете върху „Меню“, след това натиснете бутона „Навигация“ и след това „Местоназначение“. Ако искате достъп до конкретно местоназначение, щракнете върху „Адрес“ и въведете:

 • държава;
 • град и пощенски код;
 • улица;
 • номер.


Натиснете „Избери“ и навигацията ще започне след няколко секунди.

Забележка: Можете да намерите всички ваши предишни местоназначения и интересни обекти наблизо (бензиностанции, паркинги и т.н.) в менюто „Местоназначение“.
Как да актуализирам моите карти?
За да следвате процеса, ще ви трябва USB флаш памет (празна с минимум 8 GB) и компютър с достъп до интернет.

Стъпка 1: Цифрово копие на вашата система – в автомобила
 • Най-напред влезте в автомобила с USB флаш паметта, включете двигателя и системата R-LINK 2;
 • След това поставете USB флаш паметта в USB порта на автомобила и изчакайте 2 минути;
 • Направихте копие на вашата система.


Стъпка 2: Изтегляне на нова карта – На вашия компютър

 • Включете компютъра, влезте в интернет и влезте в R-LINK Store (в често задаваните въпроси вижте „Как да вляза в R-LINK Store?“, ако е необходимо). Засега не поставяйте USB флаш паметта;
 • След като вече сте влезли в R-LINK Store, ако има налични актуализации, ще се появи изскачащ прозорец (ако не се покаже изскачащ прозорец, вашата карта може вече да е актуална. Въпреки това, в раздела „Актуализации“ можете да проверите дали има нова карта);
 • Изберете елемента, който искате да актуализирате и щракнете върху „Достъп до актуализации“, след това върху „Актуализирай“.
 • R-LINK 2 Toolbox ще се появи автоматично на вашия компютър и тогава вече можете да поставите USB флаш паметта. В R-LINK 2 Toolbox ще се появи списък с наличните актуализации за вашия автомобил;
 • След това щракнете върху изтегляне в USB флаш паметта;

Забележка: В зависимост от размера на картите и вашата връзка с интернет, изтеглянето може да отнеме известно време.
 • След като изтеглянето завърши, можете да извадите безопасно USB флаш паметта. 

Стъпка 3: Инсталиране на новата карта в R-LINK 2 – в автомобила

 • Влезте във вашия автомобил с USB флаш паметта, съдържаща новата карта. Стартирайте двигателя и системата R-LINK 2;
 • Поставете USB флаш паметта и изчакайте няколко секунди, за да може системата R-LINK 2 да идентифицира вашата USB флаш памет;
 • След това R-LINK 2 автоматично ще предложи да инсталира новата карта, изтеглена в USB флаш паметта;
 • За да започне процесът на инсталиране е необходимо само да натиснете „OK“;

Забележка: Не използвайте системата R-LINK 2. По време на инсталирането оставете двигателя включен.

 • Съобщение ще ви уведоми за завършване на инсталирането. Щракнете върху „OK“ – картата вече е актуализирана. Можете да използвате актуализираната карта веднага.
TomTom Live Traffic не работи изправно
Ако TomTom Live Traffic не работи изправно, това може да се дължи на факта, че вашият безплатен 3-годишен пробен договор вече е изтекъл.

В R-LINK Store можете да проверите дали вашият договор е все още активен (в често задаваните въпроси вижте „Как да вляза в R-LINK Store?“, ако се нуждаете от помощ).

В R-LINK Store, отидете в раздел „Моите приложения и услуги“, за да видите състоянието на вашите договори за свързани услуги.

Ако вашият договор за TomTom Live Traffic е изтекъл, можете да го удължите, като закупите пълната версия, предлагана в раздела „Каталог“.

Ако имате действащ договор, но въпреки това TomTom Live Traffic не работи, проверете във вашия автомобил дали е активирано споделянето на данни в системата R-LINK 2: Главно меню Приложения Поверителност. За да може TomTom Live Traffic да работи, трябва да е активирано споделянето на данни.

Ако проблемът не изчезне, опитайте се да актуализирате версиите на софтуера и картите от R-LINK Store в раздел „Актуализации“. (В често задаваните въпроси вижте „Как да актуализирам моите карти?“, ако ви е необходима помощ.)

Ако проблемът не изчезне, обадете се за помощ на отдел „Обслужване на клиенти“ и обяснете, че вече сте следвали тази процедура.

Нашите видео инструкции

Необходима ви е малко помощ? Нашите видео инструкции са на разположение, за да ви насочват при всяка стъпка.
R-LINK Evolution France: първи стъпки
Как да сдвоя моя iPhone?
R-LINK 2 от Apple Carplay™
Как да сдвоя телефона си с Android?
R-LINK 2 с Android Auto™
R-LINK 2 – Конфигуриране на имейл акаунт
Активиране на бордови услуги
Гласово разпознаване
Как да отговарям на телефонни обаждания през R-LINK 2?
Как да програмирам маршрут в чужбина?
Как да използвам гласов контрол?

Помощ за потребителя


Искате ли да научите повече?

R-LINK 2

Мултимедийна система

R-LINK 2
Съвместимост

Съвместимост

Проверете съвместимостта на вашия телефон