image

Представяне на новите разпоредби

Да направим живота по-добър, а нулевите емисии – достъпни за всички

концепция

Нашето обещание

Ние от Renault се стремим да подобряваме и улесняваме вашия живот. От десетилетия работим, за да предложим автомобили, които осигуряват по-голяма ефективност и причиняват по-малко замърсяване.

 

Поехме ангажимента да намалим вредното въздействие на нашите автомобили върху околната среда. Благодарение на нашата Z.E. технология ние станахме пионери в областта на устойчивата мобилност, предназначена за всички.

 

Регламентите се променят и ние играем важна роля в тези промени. Тя започва с отчитането на новата хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP) за леки и лекотоварни автомобили. Този нов протокол позволява на потребителите да получат достъп до данни за разхода на гориво и за вредните емисии, които отразяват ежедневната употреба на автомобила с много по-голяма точност. 

 

Тълкуване на промените в регламентите

Youtube е деактивиран. Позволете използването на бисквитки за соцаилни мрежи, за да активирате съдържанието.управление

Тълкуване на промените в регламентите: WLTP (хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства) и RDE (анализ на отработилите газове в реални условия)

WLTP влезе в сила от 1 септември 2017 г. като постепенно замени протокола NEDC (Нов европейски цикъл на движение). В допълнение към този нов протокол има втори: RDE (Анализ на отработилите газове). Те осигуряват достъп до потреблението и резултатите от емисиите, които отразяват реалното ежедневно ползване. Запознайте се с тях.

 

**NEDC, Нов европейски цикъл на движение:

*** RDE, Анализ на отработилите газове

сертифициране

Какво е протокол за сертифициране?

Представлява поредица от задължителни тестове, които удостоверяват съответствието на нормативната уредба с всички нови автомобили на пазара. Целта е да се провери дали всички автомобили спазват разпоредбите за замърсяващите емисии, обикновено наричани „стандарти за намаляване на замърсяването“. Действащият в момента стандарт е Евро 6.

 

Тестовете се извършват в лаборатория от независими организации (например, UTAC във Франция). Те се основават на стандартизирани цикли на движение (дължина, скорост, оборудване, температура и др.) и измерват замърсители, емисии на CO2 и разход на гориво за превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Като такива, тези измервания ви позволяват да сравнявате представянето на модели от различни производители. Понастоящем тези данни се публикуват в брошури и на уебсайтовете на производителите.

WLTP

От NEDC до WLTP

Преди септември 2017 г. лабораторното изпитване NEDC, еталон от 80-те години на XX век, бе действащият протокол за сертифициране. Този протокол морално остаря, тъй като вече не отчита новите разработки в автомобилостроенето. WLTP постепенно замени NEDC.

 

Каква е разликата между двата протокола? Като начало, цикълът на движение по WLTP е по-дълъг и по-точен от NEDC. Изпитателните скорости са по-високи, температурният диапазон е по-широк като се отчита цялото оборудване на автомобила (вж. по-долу). Казано накратко, тези подобрения дават резултати, които са много по-близки до това, което усещате по време на ежедневните си пътувания.   

Вижте разликите между изпитанията по NEDC и WLTP по-долу.

Тъй като условията за тестове са по-близки до реалните условия на ползване, те могат да покажат по-висок разход на гориво и емисии в сравнение с информацията от брошурите. Въпреки това, действителният дневен разход не се засяга. По-скоро, това е по-точно отразяване на разхода на гориво и емисиите, които, в рамките на WLTP, отчитат конкретно типа на автомобила, заедно с избраното оборудване и опции. Освен това, измерването ще се оценява въз основа на набор от резултати, записани по време на изпитването (за разлика от само един резултат за модел за протокола по NEDC).

RDE

Анализ на отработилите газове (RDE)

Въпреки че условията на изпитателните цикли по WLTP са по-строги от тези на протокола NEDC, те все пак не отчитат всички параметри на реалното ползване на автомобила. Ето защо се създава теста за анализ на отработените газове (RDE).

 

Извършено по пътища при реални условия на шофиране, този тест допълва сертифицирането по WLTP, като проверява действителните нива на вредните емисии.

 

Групата Renault вече започна да предоставя на своите клиенти резултатите от тестоветеза вредни емисии на нови автомобили, регистрирани след май 2016 г. За допълнителна информация, отидете на grouperenault.com/RDE.

Срокове

  • От септември 2017 г. до септември 2018 г. всички нови автомобили на пазара (нов модел/двигател) трябва да бъдат сертифицирани съгласно WLTP.
  • От септември 2018 г. всички нови автомобили, продавани в търговските представителства, трябва да бъдат сертифицирани чрез WLTP.
  • До края на 2018 г., с цел опростяване на процеса, регулаторните органи поискаха от всички производители да продължат да съобщават само резултатите от NEDC. Съответно, резултатите на всички автомобили, сертифицирани по WLTP, трябва да се преобразуват в еквивалент на респективните резултати по NEDC до началото на 2019 г. Тези данни ще се използват за изчисляване на съответния данъчен статус в различните държави. 
  • От януари 2019 г. всички публикувани данни ще бъдат само стойности по WLTP.
  • Заедно с прилагането на протокола за сертифициране по WLTP, стандартът за емисии, на който автомобилите трябва да отговарят, се развива поетапно към намаляване на въздействието на автомобилите върху околната среда. Това в крайна сметка ще доведе до въвеждането на стандарта Euro 6D през януари 2020 г.
Значение

Какво означава това за вас

Важно е да се отбележи, че както ефективността на автомобила, така и реалният разход на гориво не се променят, независимо от използвания сертификационен протокол.

 

Въпреки това, нивата на CO2 и данните за разхода на гориво, публикувани от производителите, естествено ще се повишат, тъй като новият протокол по WLTP отразява по-добре реалната експлоатация на автомобила.

 

Казано по-опростено, WLTP е по-точен от NEDC, но не променя реалната ефективност или разход на гориво на вашия автомобил.

Нашите решения

Renault

Улеснения за намален разход на гориво

Ще продължим да сертифицираме нашите автомобили според действащите регламенти.

От януари 2018 г. Renault представя на пазара първите автомобили, сертифицирани по новата процедура. А след септември 2018 г. всички нови автомобили на Renault, продавани в търговските мрежи притежават сертификат по WLTP. 

Тъй като нашата цел е и да подкрепим вашия активен принос в намаляването на вредното въздействие върху околната среда, ние предлагаме набор от интелигентни и отговорни решения чрез нашата програма Driving ECO2.

ECO2

Програма Driving ECO2

Driving ECO2 има за цел да намали разхода на гориво и емисиите на CO2 чрез оптимизация на ползването на автомобила. Driving ECO2 се състои от бордови и извънбордови функции:
  • Бордовите функции включват индикатор за смяна на предавка, бутон за режим на екологично шофиране, възможност за обзор на пътуването с екологична оценка и, благодарение на еко-обучението, практически съвети за екологично шофиране в реално време за оптимизация на разхода на гориво.
  • Извънбордовите функции включват корпоративна екологична оценка и обучение за екологично шофиране.
electrical cable

Надхвърляне на пазарните очаквания и изискванията на промените в регламентите

Renault спазва тези нови регламенти (протоколи и стандарти) и продължава да действа динамично, като си поставя допълнителни цели:
  • В отговор на търсенето на дизелови двигатели на пазара, ние ще адаптираме нашите дизелови двигатели към технологията за селективна каталитична редукция, за да намалим вредните емисии в реалния живот.
  • Всички нови бензинови двигатели ще бъдат снабдени с филтри за твърди частици, които предлагат както по-добри показатели, така и намалени емисии и разход на гориво.
  • До 2022 г. ще предложим 8 нови напълно електрически Z.E. модела и 12 нови електрифицирани модела (HEV, P-HEV).
Защитата на вашите данни онлайн е приоритет за нас.

Нашият сайт и сайтовете на нашите партньори желаят да използват бисквитки за измерване на ефективността платформата и на аудиторията, за да ви показват персонализирани и/или съобразени с локацията ви реклами и съдържание и да ви позволяват да взаимодействате с нашето съдържание чрез социалните медии.

Можете да преразгледате или промените избора си по всяко време, като влезете в раздел „Бисквитки“. 

За по-подробна информация, моля, посетете нашата Политика за бисквитки.

научете повече