Спирачки

Спирачните дискове, накладките и спирачната течност изискват редовна поддръжка, за да осигурят ефективно действие на спирачките. За вашата безопасност е важно те да бъдат проверявани редовно.
Гарантирайте ефективността на вашите спирачки
За да осигурят ефективно спиране, спирачките трябва да бъдат проверявани всяка година или при извминаване на пробег от 20 000 км. Препоръчително е спирачната течност да бъде сменяна на всеки четири години или 120 000 км. Прочетете още препоръки и практически съвети в MY Renault

Имате ли нужда от още нещо?

Renault ви осигурява и

Renault Service – Климатична система
Пакети за поддръжка на климатичната система
Renault Service