Сервизно обслужване на вашия автомобил Renault

Отпуснете се. Renault Service знае как да се погрижи за вашия автомобил.
АНГАЖИМЕНТИ Ангажименти на нашата мрежа
Отпуснете се. При Renault Service всяка услуга е ясна и не ви очакват изненади.

Ние поемаме ангажимент за:
  • спазване на програмата за поддръжка на вашия автомобил,
  • безопасност с 87 точки за проверка,
  • надеждност чрез диагностика на електрониката на Renault,
  • техническата пригодност на стандартизираните масла за вашия двигател,
  • прозрачност чрез пакетите на Renault Service, съобразени с вашия автомобил.
  • приключване на ремонта на вашия автомобил в уговорения час и на договорената цена
  • осигуряваме гаранция за всеки ремонт в нашите сервизи за период от една година (труд и части).
  • получавате безплатно всеки ремонт, който е извършен без вашето съгласие
  • предоставяме заместващ автомобил на специална цена, докато вашият е на ремонт


За да получавате известия когато стане време за следващото сервизно обслужване на вашия автомобил Renault, отидете на MY Renault.