нови енергийни етикети на гумите

От 1 май 2021 г. европейският регламент за енергийно етикетиране изисква нов формат на етикетите и регистрацията (EPREL) за нашите нови гуми и гумите, предлагани след закупуване на автомобили.    
амбициозни цели
В момента Европейският съюз работи усилено за рязко намаляване на емисиите от парникови газове с цел да се постигне въглеродна неутралност на ЕС до 2050 г. Това ще изисква намаление с 60% на емисиите, отделяни от транспорта в сравнение с 1990 г.

Намаляването на емисиите на автомобилния транспорт е едно от основните средства за постигане на тази цел. Според статистиката, автомобилният транспорт е отговорен за 22% от всички емисии в Европа. В това отношение характеристиките на гумите оказват значително въздействие върху разхода на гориво и емисиите на CO2 с около 20% до 30%.

 
Новият европейски стандарт за етикетиране
осигурява лесен достъп до информацията за енергийните характеристики на гумите, които предлагаме заедно с продажбата на вашия нов автомобил или за смяна на гумите (при допълнителни продажби и сервизни ремонти).
ясна система за класифициране на енергията

Пестящите гориво гуми предлагат редица предимства:
  • по-малко емисии на СО2, с което допринасят за общо намаляване на рисковете от промяна на климата.
  • подобрена сигурност с по-голяма прозрачност за начина, по който вашите гуми се държат върху мокри, заснежени или заледени пътища.
  • по-малко шум на пътя, защото опазването на околната среда върви ръка за ръка с намалено шумово замърсяване.
  • реални икономии чрез оптимизиране на разхода на гориво.

вашият нов енергиен етикет

нов формат на етикета

Това са новите елементи, които ще видите на енергийните етикети:
  • нова степен на ефективност: Емисиите на CO2 и съпротивлението при търкаляне върху мокър път сега се оценяват от А до Е вместо класификацията от А до G на предишните етикети.
  • икони, обозначаващи нивото на съвместимост на гумата за лоши метеорологични условия (сняг, лед).
  • класификация на шума (A-B-C) за закръгляване на стойностите на данните в децибели.
  • размерът и еталона на модела гума вече са включени в етикета. Също така ще откриете QR код, който можете да сканирате със смартфон, за да получите пълната спецификация на уебсайта на Европейския съюз.

какво означава това за вас?

нова налична информация

За да се съобразим с този нов регламент, ние ще направим няколко промени в мрежата на Renault, на нашия уебсайт и в нашите съобщения.

От 1 май новите етикети на гумите постепенно ще се добавят във всички наши канали за цифрови съобщения (уебсайтове, каталози и т.н.), в нашите промоционални кампании, свързани директно с продажба на гуми и във всички шоуруми в нашата мрежа търговски представителства.

Новите етикети постепенно ще се интегрират чрез онлайн кампаниите за закупуване за нови автомобили (инструмент за конфигуриране или търсене на складови наличности). Предишните етикети просто ще бъдат заменени с новия формат в различните кампании за закупуване за гуми, или при закупуване на аксесоари или в нашите ремонтни сервизи.

разгледайте и...

енергиен етикет на renault
нов енергиен етикет
регламент и регистрация на renault по eprel
Регламент и регистрация по EPREL