Безопасност от Renault

Вашата безопасност е наш приоритет. Ето защо ние предлагаме най-доброто оборудване за безопасност, което Renault може да предложи за ваша защита.

В случай на аварийно спиране

Активен спирачен асистент
В града или на магистралата избягвате или намалявате риска от сблъсък с друг автомобил. Освен това, системата може да регистрира наличието на пешеходци и велосипедисти при движение с ниска скорост. Ако не се отчете реакция от ваша страна, когато радарът регистрира риск от сблъсък, системата се намесва, за да ви предупреди и да поеме контрола върху спирането.

Нашите предупредителни системи

Да са до вас при вашите пътувания
Предупреждение за наличие на обект в „сляпа“ точка
Предупреждение при наличие на обект в „сляпа“ точка
Избегнете риска от сблъсък с предупреждение за наличие на обект в „сляпа“ точка. Като се активира при скорост от 10 км/ч, системата автоматично ви предупреждава чрез светлинни индикатори за наличие на автомобил, който се намира в зона, която не се вижда в огледалото за обратно виждане.
Предупреждение за безопасна дистанция
Предупреждение за безопасна дистанция от автомобила отпред
За вашата безопасност се грижи и сензор, разположен отпред на автомобила, като контролира дистанцията и задейства звуково и визуално предупреждение при възникване на риск от сблъсък с автомобила, намиращ се пред вас.
Сигнал за превишена скорост
Сигнал за превишена скорост със система за следене на пътните знаци
Получавайте информация за ограничението на скоростта по пътя, както и предупреждения при превишаване на това ограничение. Оборудвана с камера, системата събира, анализира и сравнява данните за пътните знаци с информацията, предоставена от картите на навигационната система, за да ви информира чрез дигиталния инструментален панел и head-up дисплея (в зависимост от автомобила и версията). За да подобрите ефективността, задайте ограничителя на скоростта на максималната отчетена стойност.
Система за разпознаване на умората
Система за разпознаване на умората
За повишаване на нивото на безопасност и за избягване на риска от заспиване при шофиране, тази система анализира вашето поведение чрез движенията на волана и, ако е необходимо, препоръчва почивка с визуално и звуково предупреждение, на арматурното табло.
Предупреждение при пресичане на осевата линия
Предупреждение при напускане лентата на движение
Момент на разсейване? Визуален сигнал и вибрация на волана ви предупреждават в случай на нежелано напускане на пътната лента. Като се активира при скорост над 70 км/ч, тази функция ви предупреждава веднага след като пресечете непрекъсната или прекъсната осева линия, без да сте включили мигач.
Помощна система за поддържане на движението в пътна лента
Система за поддържане лентата на движение
Нежелано отклонение от пътната лента? Тази система се задейства, за да коригира автоматично траекторията на движение. Като се активира при скорости между 70 и 160 км/ч, тази функция прилага усилие върху волана, за да върне автомобила обратно в неговата лента на движение, веднага щом пресечете непрекъсната или прекъсната осева линия, без да включите мигач.

Запознайте се с още технологии на Renault

Renault EASY CONNECT
За вашето удобство зад волана
Renault EASY DRIVE
За пътувания в пълно спокойствие