E-TECH терминология

E-Tech Glossary
E-Tech технология
Открийте всички полезни определения за компонентите на технологията E-Tech 100% electric, E-Tech full hybrid и E-Tech plug-in hybrid.

A
ПРОМЕНЛИВ ТОК (AC)
Променливият ток е най-популярната форма, разпространявана от електрическата мрежа и следователно най-широко използваната. Променливият ток е лесен за транспортиране и трансформиране и ограничава загубите. Това е типът ток в стандартните зарядни станции като домашни контакти, контакти Green’up, Wallbox и обществени зарядни станции.
ЗАРЕЖДАНЕ С ПРОМЕНЛИВ ТОК (AC)
Това е най-традиционният начин за зареждане на електрически превозни средства.
Когато включите автомобила си в променливотокова зарядна станция, токът се преобразува вътре в автомобила, преди да достигне в батерията с помощта на бордовото зарядно устройство.
Зареждането с променлив ток обикновено е по-бавно от зареждането с постоянен ток, но е по-разпространено и се предлага на много места, включително у дома или на работа.
ДОМАШЕН КАБЕЛ 16 A (FLEXI-CHARGER)
Заряден кабел, който може да се използва за включване на автомобил в усилен или стандартен домашен контакт (заземен). Предназначен за спорадично домашно зареждане. Кабелът има комуникационен и контролен блок за напълно безопасно зареждане (mode 2).
Този кабел има 2 типа конектори в двата края. Единият край е съвместим с европейския стандарт за превозни средства (Type 2), другият край е съвместим с домашни контакти.
B
БАТЕРИЯ
Както при всички ваши електронни устройства, които имат батерии, автомобилната батерия е компонентът, който съхранява и преразпределя енергията във вашия електрически автомобил.

Батерията във вашия електрически автомобил се състои от електрохимични клетки. Те съхраняват енергията, необходима за работата на двигателя.
C
РЕЖИМ НА ЗАРЕЖДАНЕ (MODE 1, 2 ИЛИ 3)
Режимите на зарядните кабели на електрически автомобил могат да бъдат разделени на 3 режима на зареждане с променлив ток:

Mode 1: Това е най-простият и най-старият режим на зареждане. Той използва стандартен кабел с домашен контакт и конектор тип 2 за електрически автомобил. Този режим е най-бавният, но е най-лесният за използване. Обърнете внимание, че в този режим няма вграден контрол на безопасността и зареждането.

Mode 2: Този режим на зареждане е по-бърз от mode 1, но изисква специален кабел с интегрирана защитна система. Той е оборудван със защита от пренапрежение и късо съединение и предлага увеличена безопасност за автомобила и околната среда.

Mode 3: Това е най-бързият и най-усъвършенстваният режим на зареждане. Той използва специфична зарядна станция (домашна или обществена) с интегрирана функция за управление на зареждането за по-точен контрол и увеличена безопасност.
COMBO CCS T2
Акроним за Combo Charging System - Type 2 ( Комбинирана система за зареждане - Тип 2). Тя съчетава стандартния конектор тип 2 за бавно зареждане и допълнителен конектор за бързо зареждане чрез комбинираната система CCS, която е европейският стандартен конектор за зареждане с постоянен ток.

Почти всички електрически автомобили, продавани в Европа, вече са оборудвани с Combo CCS порт, тъй като той е много мощен, гъвкав и лесен за боравене. Конекторът Combo CCS може да достави повече от 300 кВт мощност.
D
ЗАРЕЖДАНЕ С ПОСТОЯНЕН ТОК (DC)
Постояннотоковото зареждане се отнася до процеса на зареждане на електрически автомобил с постоянен ток (DC). Зареждането с постоянен ток е по-бързо от зареждането с променлив ток и може да се извършва на специални бързи зарядни станции, които обикновено са разположени близо до магистрали.

Постоянният ток се съхранява директно в батерията при висока мощност, което намалява значително времето за зареждане. Станциите за зареждане с постоянен ток обаче са по-рядко срещани и обикновено са по-скъпи за използване.
ПОСТОЯНЕН ТОК (DC)
Постоянният ток е вторият вид ток. Електричеството се съхранява в батерията на автомобила в тази форма.Преобразуването на AC в DC се извършва директно от специални точки за зареждане, за да се получи ултра бързо зареждане.
ПРОБЕГ
Пробегът на автомобил с технология E-Tech е броят километри, които може да измине с едно зареждане или със зареждане и пълен резервоар. Стойността се определя въз основа на разхода, изчислен по протокола WLTP.

За E-Tech 100% electric пробегът представлява капацитетът за шофиране на автомобила между две зареждания от 100% до 0% в цикъл по WLTP. Този пробег ще бъде по-нисък в реални условия на шофиране.

Има два типа пробег за plug-in хибриден автомобил. Електрическият пробег, който работи по същия начин като за 100% електрически автомобил, с изключение на това, че пробегът ще бъде по-малък поради размера на тяговата батерия. Общият пробег е подобрен, тъй като има 2 източника на енергия (бензин + електричество).

За незареждаем автомобил E-Tech full hybrid пробегът работи по същия начин като при традиционен автомобил с ДВГ, с изключение на това, че пробегът ще бъде по-голям поради намаления разход.
E
E-TECH
Технологията на Renault, обхващаща всички превозни средства с възможност за 100% електрическо задвижване. Тя не включва технологията mild hybrid. Технологията е разделена на 3 подтехнологии:
 • E-Tech 100% electric: отнася се за електрически автомобили като Megane E-Tech 100% electric
 • E-Tech plug in hybrid: това се отнася до plug-in хибридни автомобили като Captur E-Tech plug-in hybrid
 • E-Tech full hybrid се отнася до стандартните незареждаеми хибридни автомобили като Austral E-Tech full hybrid
  ЕКО РЕЖИМ
  Оборудване, използвано за отопление на купето на електрически автомобил. Термопомпата значително намалява разхода на електрическа енергия и увеличава максимално пробега, когато външната температура е под 15 °C.
  H
  ТЕРМОПОМПА
  Оборудване, използвано за отопление на купето на електрически автомобил. Термопомпата значително намалява разхода на електрическа енергия и увеличава максимално пробега, когато външната температура е под 15 °C.
  ДОМАШНА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ
  Доставя много по-голям интензитет от стандартния домашен контакт за по-ефективно, по-бързо зареждане. Благодарение на управлението на зареждането и системите за защита от пренапрежение, тя предоставя по-безопасно решение за зареждане у дома с мощност между 3,7 кВт и 22 кВт. Най-разпространените са 7,4 кВт AC еднофазна и 11 кВт AC трифазна.
  K
  кВт
  Единица за измерване на мощността на електрическо оборудване, съкращение от киловат.

  В киловати се указва мощността на двигателя на автомобила, независимо дали е електрически или с вътрешно горене. Киловатът може да се използва и когато говорим за мощността на зарядна станция.

  N.B. 1 кВт = 1,36 к.с.
  кВтч
  Единица за измерване на количеството енергия, съхранявана в тягова батерия, съкращение от киловатчаса.

  От техническа гледна точка отговаря на мощност от 1 кВт, консумиран в рамките на 1 час. На практика батерия с капацитет 60 кВтч означава, че теоретично е в състояние да осигури 60 кВт за 1 час.
  кВтч/100 км
  Мерна единица за средната консумация на електроенергия на електрически или plug-in хибриден автомобил на 100 километра. Това е еквивалентът на „литри на 100 километра“ за електрически автомобил.

  Нашите автомобили E-Tech 100% electric имат консумация от приблизително 15 кВтч/100 км, т.е. 15 кВтч електричество, консумирано за разстояние от 100 км. Измерено съгласно протокола WLTP.
  R
  РЕКУПЕРАЦИЯ НА СПИРАЧНАТА ЕНЕРГИЯ
  Принципът на рекуперация на спирачната енергия е да трансформира кинетичната енергия в електрически ток, който автоматично зарежда батерията на автомобила. Система за възстановяване на енергията при спиране, която увеличава пробега на автомобила. Батерията се зарежда, когато водачът вдигне крак от педала на газта или натисне леко спирачния педал.
  T
  ОБЩ КАПАЦИТЕТ
  Общият капацитет на батерията е максималното количество енергия, което батерията може да съхранява, за да си осигури дългосрочна работа, като същевременно запазва своята производителност за клиента. Изразява се в кВтч.

  С други думи общият капацитет е общото количество енергия в батерията, докато полезният капацитет е количеството енергия, което действително е налично за шофиране.
  TYPE 2
  Конектор за зареждане по европейски стандарт, който трябва да бъде включван в електрическите превозни средства. Сега е интегриран в глобалния конектор Combo CCS. Type 2 може да носи до 43 кВт мощност.

  Конекторът Type 2 е конектор по европейски стандарт за зареждане на електрически автомобили и plug-in хибриди с променлив ток (AC). Сега той е интегриран в глобалния конектор Combo CCS, друг европейски стандарт, който се използва в Европа и други държави.

  Той предлага високопроизводителна свързаност и прецизен контрол на зареждането, което позволява ефективно зареждане на автомобилите.

  Конекторът Type 2 обикновено се използва с режими на зареждане mode 2 и 3 и може да бъде открит на обществени и частни зарядни станции.
  КАБЕЛ TYPE 2
  За по-бързо зареждане на електрически или plug-in хибриден автомобил: Този кабел ви е необходим, за да зареждате автомобила си на домашна или обществена зарядна станция с мощност до 43 кВт.

  Той отговаря на европейския стандарт и се състои от конектор Type 2 във всеки край и използва mode 3, за да осигури комуникация между автомобила и зарядната станция
  U
  ПОЛЕЗЕН КАПАЦИТЕТ
  Полезният капацитет е количеството енергия в батерията, което действително може да се използва от вашето Renault, оборудвано с E-Tech технология. Изразява се в кВтч.

  Полезният капацитет може да бъде повлиян от няколко фактора, като температурата, възрастта на батерията и циклите на зареждане/разреждане. Полезният капацитет определя реалното разстояние, което може да измине електрически автомобил с едно зареждане.
  (УЛТРА) БЪРЗА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ
  Една зарядна станция се счита за бърза, когато може да предложи повече от 43 кВт мощност. За да се постигне тази изходна мощност, тя трябва да има трифазна връзка, за да доставя постоянен ток (DC).

  Интегрираният в зарядната станция заряден кабел зарежда батерията без използване на зарядното устройство във вашия автомобил, което прави възможно зареждането с висока мощност.

  Това често означава, че 80% заряд може да бъде постигнат за 30 минути. Най-мощните зарядни станции могат да предоставят до 350 кВт.
  W
  WLTP
  Акроним за Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки и лекотоварни превозни средства (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure). Този протокол определя точните условия за извършване на тестове на всички марки превозни средства, което позволява да се съобщава и сравнява важна информация за потребителите и законодателя, като например:
  • разход на гориво или електрическа енергия
  • пробег на електрически или plug-in хибридни автомобили
  • вредни емисии, които са много по-близко до ежедневна употреба

  Искате ли да научите повече за E-TECH?