ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА R-LINK EVOLUTION

Необходима ви е още информация за мултимедийната система R-LINK Evolution?

Bluetooth®, Android Auto™ и Apple Carplay™, Coyote и свързани услуги, приложение  MY Renault, актуализации, навигация и др. Вижте нашите отговори на вашите често задавани въпроси.      

BLUETOOTH И ANDROID AUTO™

Как да сдвоя телефона си с Android с R-LINK?
Процедурата за сдвояване на мобилен телефон с R-LINK може да бъде извършена както от телефона, така и от R-LINK. Тази процедура може да бъде различна в зависимост от използвания телефон.

Забележка: Не опитвайте двете процедури едновременно. Това ще направи свързването чрез Bluetooth невъзможно.
 • За всеки тип устройство с Android, първата важна стъпка е да активирате Bluetooth® на R-LINK: Начална страница > Меню > Телефон > Настройки > Управление на устройство > „+“ (долу вдясно на екрана) Активиране на Bluetooth.
 • Втората важна стъпка е да включите Bluetooth на вашия телефон с Android.

Първи начин: За сдвояване от телефон с Android
 • Започнете като направите видима Bluetooth мрежата на системата R-LINK: Начална страница > Меню > Телефон > Съобщение „Управление на устройства“ > НЕ > „+“ (долу вдясно на екрана) > „Направи R-LINK видима“: След това R-LINK става видима за 300 секунди.
 • След това потърсете устройства с Bluetooth от своя телефон с Android и изберете устройството Renault R-LINK.
 • Потвърдете процедурата за сдвояване като проверите кода, показван на двете устройства и приемете заявката за свързване. Вашият телефон с Android вече е сдвоен с R-LINK.
Забележка: Може да видите съобщение, което ви приканва да въведете кода за Bluetooth на устройства с марка Samsung. В този случай въведете кода, показван на R-LINK.

Втори начин: За сдвояване от R-LINK
 • Автоматично търсене на устройства с Bluetooth от системата R-LINK:
 • Начална страница > Меню > Телефон > Съобщение „Управление на устройства“ > ДА
 • Изберете своя телефон с Android.
 • Потвърдете процедурата за сдвояване като проверите кода, показван на двете устройства и приемете заявката за свързване.

Вашият телефон с Android вече е сдвоен с R-LINK.
Как да сдвоя моя iPhone с R-LINK?
Процедурата за сдвояване на мобилен телефон с R-LINK може да бъде извършена както от телефона, така и от R-LINK. Тази процедура може да бъде различна в зависимост от използвания телефон. Забележка: Не опитвайте двете процедури едновременно. Това ще направи свързването чрез Bluetooth невъзможно. За всеки тип устройство, първата важна стъпка е да активирате Bluetooth на R-LINK:
 • Начална страница > Меню > Телефон > Настройки > Управление на устройство > „+“ (долу вдясно на екрана) > Активиране на Bluetooth.
 • Втората важна стъпка е да включите Bluetooth на вашия iPhone.

Първи начин: за сдвояване от iPhone 
 • Започнете като направите видима Bluetooth мрежата на системата R-LINK:

Начална страница > Меню > Телефон > Съобщение „Управление на устройства“ > НЕ > „+“ (долу вдясно на екрана) > „Направи R-LINK видима“: След това R-LINK става видима за 300 секунди.  
 • След това потърсете устройства с Bluetooth от iPhone и изберете устройството Renault R-LINK.
 • Потвърдете процедурата за сдвояване като проверите кода, показван на двете устройства и приемете заявката за свързване. Вашият iPhone вече е сдвоен с R-LINK.

Втори начин: за сдвояване от R-LINK
 • Автоматично търсене Bluetooth устройства от системата R-LINK: Начална страница > Меню > Телефон > Съобщение „Управление на устройства“ > ДА
 • Изберете своя iPhone от списъка. 
 • Потвърдете процедурата за сдвояване като проверите кода, показван на двете устройства и приемете заявката за свързване.

Вашият iPhone вече е сдвоен с R-LINK.
Как да се обаждам по телефона чрез R-LINK Evolution?
Стъпка 1:  Уверете се, че вашият телефон е съвместим със системата R-LINK Evolution. За целта отидете в раздел „Телефон“ от „Меню“, щракнете върху „Настройки“ и след това върху „Управление на устройства“. Проверете дали вашият телефон се появява в списъка със свързани устройства.

Забележка: Ако срещнете проблеми при сдвояване на телефона, в често задаваните въпроси вижте „Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK Evolution“ в същия раздел за помощ.

Стъпка 2:  За да се обадите по телефона, отидете в менюто на телефона и натиснете върху телефонния указател. Вашите контакти се прехвърлят автоматично на екрана на R-LINK Evolution. Изберете контакта, на който искате да се обадите и натиснете номера, за да извършите повикването.

Забележка: Ако вашият списък с контакти на екрана на R-LINK Evolution е празен, въпреки че сте извършили правилно процеса на сдвояване, проверете в телефона дали контактите се съхраняват в паметта на телефона, а не в SIM картата. За да се покажат на екрана на R-LINK Evolution, контактите трябва да се съхраняват в телефона, а не в SIM картата.
Как да възпроизвеждам музика чрез Bluetooth – R-LINK Evolution?
Стъпка 1:Уверете се, че вашият телефон е съвместим със системата R-LINK Evolution. За тази цел отидете в раздел „Телефон“ от менюто, щракнете върху „Настройки“ и след това върху „Управление на устройства“. Проверете дали вашият телефон се появява в списъка със свързани устройства.

Забележка: Ако срещнете проблеми при сдвояване на телефона, в често задаваните въпроси вижте „Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK Evolution“ в същия раздел за помощ.

Стъпка 2: След като телефонът е сдвоен със системата R-LINK Evolution, отидете в мултимедийното меню и щракнете върху „Мултимедия“. Изберете Bluetooth като аудио източник и изберете музиката от вашия телефон.
Не мога да се обаждам по телефона чрез R-LINK Evolution
Стъпка 1:  Уверете се, че вашият телефон е правилно сдвоен със системата R-LINK Evolution. За целта отидете в раздел „Телефон“ в главното меню, щракнете върху „Настройки“, а след това върху „Управление на устройства“. Проверете дали вашият телефон се появява в списъка със свързани устройства.

Забележка: Ако срещнете проблеми при сдвояване на телефона, в често задаваните въпроси вижте „Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK Evolution“ в същия раздел за помощ.

Стъпка 2:  Ако телефонът е правилно сдвоен, но въпреки това не можете да правите изходящи обаждания, проверете във вашия телефон дали контактите се съхраняват директно в телефона вместо в SIM картата.

За да се покажат на екрана на R-LINK Evolution, контактите трябва да се съхраняват в телефона, а не в SIM картата.

Забележка: Ако и след това все още не можете да се обаждате, е възможно да има някакъв проблем със съвместимостта и затова ви предлагаме да се обадите в отдел „Обслужване на клиенти“. С цел да ви помогнем по-добре да се справите с възникналия проблем, обяснете, че вече сте изпълнили горепосочените стъпки.
Не мога да сдвоя телефона си с R-LINK Evolution
Стъпка 1:Ако имате затруднения при сдвояване на телефона с R-LINK Evolution, следвайте нашите процедури за сдвояване (за iPhone, Android и Windows Phone), които ще намерите в същия раздел за помощ.

Стъпка 2:Ако въпреки това процесът на сдвояване не се осъществява, трябва да извършите тест за съвместимост с нашата онлайн проверка за съвместимост тук.
За да започнете теста е необходимо да знаете:
 • Какъв е моделът на вашия телефон и версията на операционната система
 • Каква е версията на вашата система R-LINK Evolution.

Конкретните раздели на страницата за теста за съвместимост обясняват как да намерите тази информация.

Стъпка 3:Ако резултатите от онлайн теста за съвместимост не са положителни или не можете да намерите вашите версии в списъка:
 • Опитайте се да актуализирате версията на операционната система на вашия телефон, ако има налична актуализация.
 • Проверете дали има актуализация на системата R-LINK Evolution в R-LINK Store.

Актуализацията на системите може да отстрани проблема и да ви позволи да сдвоите телефона. В противен случай се обадете на отдел „Обслужване на клиенти“ и обяснете, че вече сте изпълнили горепосочените стъпки, за да ви помогнем да решите проблема.

Ако резултатът от онлайн теста за съвместимост е положителен, това означава, че процесът на сдвояване би трябвало да е успешен и може да има по-специфичен проблем. Обадете се на отдел „Обслужване на клиенти“ и обяснете, че вече сте изпълнили горепосочените стъпки, за да ви помогнем по най-добрия начин.
Как да активирам гласовото разпознаване Android Auto™?
Активиране на гласовото разпознаване Android Auto™: Говорете с Google™.

Първи начин: Натиснете и задръжте бутона „Натиснете, за да говорите“, докато не чуете звуков сигнал.

Втори начин:Докоснете иконата „микрофон“, която се намира в горния десен ъгъл на екрана на Android Auto™. Тогава ще чуете звуков сигнал.

Трети начин:  Кажете думите „OK Google“. След това Android Auto™ ще отговори със звуков сигнал.

След това можете да зададете няколко въпроса и да управлявате някои приложения на глас, като например извършване на повикване, възпроизвеждане на музика, изпращане и отговаряне на текстови съобщения, използване на карти и създаване на маршрути, създаване на напомняния и т.н.

Пример: „Обади се на  „име на контакт““, „Изпрати съобщение на „име на контакт“, „Създай маршрут до „адрес““ и т.н.

Трябва да се отбележи: Телефонните повиквания се извършват чрез аудио системата на автомобила чрез R-LINK Evolution. Въпреки това, гласовото разпознаване не може да премине през аудио системата при свързване с Android Auto™. Причината за проблема може да е смартфонът. Ако е така, свържете се с отдела за поддръжка на потребители на производителя на вашия смартфон.
Как да свържа моя смартфон с Android Auto™?
1. На вашия телефон:
 • Изтеглете приложението Android Auto™ от Google Play Store.
 • Стартирайте приложението и следвайте екранните инструкции като приемете общите условия.

2. В автомобила:

Когато автомобилът е спрял, отключете екрана на смартфона и го свържете с мултимедийната система R-LINK Evolution на вашия автомобил Renault като използвате съвместим USB кабел.

На екрана се показва съобщение с въпрос дали желаете да стартирате Android Auto™. Щракнете върху „Да“ и след това върху бутона „Android Auto™“ в средата в долната част на екрана, за да отидете в началната страница.

Показва се друг екран, който ви приканва да проверите смартфона си.

3. На вашия телефон:

Следвайте стъпките, показани на екрана на телефона. За оптимална работа ви препоръчваме да приемете всички разрешения и искания.

4. В автомобила

От екрана на R-LINK Evolution, щракнете върху бутона, който се намира в средата в долната част на екрана на Android Auto™ и отидете в началната страница на Android Auto™.

Забележка: Препоръчваме ви да използвате USB кабел от същата марка, от която е и смартфонът, за да избегнете евентуални проблеми.

По време на свързването телефонът не може да се използва.
Моят автомобил Renault оборудван ли е със система R-LINK Evolution, съвместима с Android Auto™?
За да проверите дали вашият автомобил Renault е съвместим*:
 • Отидете в главното меню на системата R-LINK Evolution.
 • Натиснете „Система“.
 • Ако след това се вижда бутонът „Параметри на Android Auto™“, вашият автомобил Renault е съвместим. 
* Предлага се за някои на модели. За допълнителна информация за всеки оборудван модел на Renault, посетете страниците за автомобили на нашия уебсайт: https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-particuliers.html
Моят смартфон съвместим ли е с Android Auto™?
За да използвате Android Auto™, трябва да имате телефон, оборудван с Android, версия 5.0 (Lollipop) или следваща.

RENAULT тества гама от телефони, за да се гарантира тяхната съвместимост. Тази гама включва някои модели, оборудвани с Android 5.0 или следваща версия, които не се поддържат от Android Auto™ за R-LINK Evolution.

В раздела на ръководството за експлоатация по-надолу в страницата за помощ, ще намерите списък в PDF формат с телефони, тествани от Renault Engineering.

За да се уверите, че вашият смартфон е съвместим със системата Android Auto™, ви препоръчваме да извършите всички налични софтуерни актуализации.
Как да инсталирам приложения, съвместими с Android Auto™?
Инсталирайте следните приложения:

Android Auto™ се предлага с 4 стандартни приложения:
 • Google Maps
 • Phone
 • Text messaging
 • Play Music

На вашия смартфон, като използвате Google Play Store, можете да инсталирате допълнителни приложения, които са съвместими с Android Auto™, например като WhatsApp™ или Spotify™.

За да видите списъка със съвместими приложения, отидете на следната връзка: g.co/androidauto.

Забележка: Само приложения, сертифицирани от Google и изтеглени на вашия смартфон, могат да бъдат използвани с Android Auto™ по време на шофиране.
Кои бутони в автомобила са съвместими с Android Auto™?
По-долу ще видите списъка с бутони, съвместими с Android Auto™:
 • Бутон „Мултимедия“: Изберете допълнителни аудио източници, Bluetooth, от SD карта или Android Auto™.
 • Бутон „ТЕЛ.“: Достъп до менюто за телефон на Android Auto™.
 • Бутони за сила на звука: Увеличаване или намаляване на силата на звука от аудио източник от Android Auto™.
 • Бутони за приемане/приключване на повикване: Приемане на повиквания с Android Auto™.
 • Бутон „Натисни, за да говориш“: Натискане и задържане за активиране на гласовото разпознаване на Android Auto™.
 • Бутон „Меню“: Достъп до началната страница на R-LINK Evolution.
Как да превключа от Android Auto™ на R-LINK Evolution?
Връщане в R-LINK Evolution от Android Auto™:

Първи начин:
 • В началния екран на Android Auto™ натиснете иконата в долния десен ъгъл.
 • Натиснете „Връщане към Renault“.

Втори начин:
 • Натиснете бутона за връщане в началната страница на системата R-LINK Evolution.

Комбиниране на Android Auto™ и R-LINK Evolution на един и същ екран:

След това можете да се покаже музикалният плейър по ваш избор (Spotify, Google Music) на Android Auto™ и навигационна система на R-LINK Evolution. Или може да се покаже навигацията на Android Auto™ (Карти), докато слушате FM радио на R-LINK Evolution.

Забележка: Две сходни функции не могат да работят едновременно. Не можете да активирате Maps в Android Auto™ и навигацията в системата R-LINK Evolution.

САЙТ НА MY RENAULT

Как да вляза в R-LINK Store в MY Renault?
За да влезете за първи път в R-LINK Store и цялото му съдържание:

СТЪПКА 1: Започнете като си създадете профил в MY Renault
 • Отидете на https://my.renault.bg/
 • След това щракнете върху „Регистрирай“.
 • Попълнете формуляра с вашите лични данни. Забележка: Вашата парола защитава достъпа до вашия профил. Съхранявайте я надеждно.
 • Щракнете върху „Създай моя профил“. Ще получите имейл във входящата си поща. Отворете го, а след това щракнете върху връзката за активиране. 
Забележка: Ако не получите имейл за активиране във входящата си кутия, проверете папката за нежелана поща.

СТЪПКА 2: Регистрирайте своето Renault в профила си в MY Renault.
 • В началната страница на вашия профил в MY Renault добавете автомобила с идентификационния му номер и датата на първата регистрация.
 • Изберете своя автомобил, оборудван със системата R-LINK от главното меню на вашият профил в MY Renault.
 • След това щракнете върху „Достъп до моите услуги“.
 • Надписът „Моите свързани услуги“ ще се появи в долната част на страницата. Щракнете върху връзката „Управление на моите приложения“ на R-LINK, за да влезете;
Как да създам мой профил в MY Renault за R-LINK?
За да влезете за първи път до R-LINK Store и цялото му съдържание:

СТЪПКА 1: Започнете като си създадете профил в MY Renault 
 • Отидете на https://my.renault.bg/
 • След това щракнете върху „Регистрирай“.
 • Попълнете формуляра с вашите лични данни. Забележка: Вашата парола защитава достъпа до вашия профил. Съхранявайте я надеждно.
 • Щракнете върху „Създай моя профил“. Ще получите имейл във входящата си поща. Отворете го, а след това щракнете върху връзката за активиране. 
 Забележка: Ако не получите имейл за активиране във входящата си кутия, проверете папката за нежелана поща.

СТЪПКА 2: Регистрирайте своето Renault в профила си в MY Renault.
 
 • В началната страница на вашия профил в MY Renault добавете автомобила с идентификационния му номер и датата на първата регистрация.
 • Изберете своя автомобил, оборудван със системата R-LINK от главното меню на вашият профил в MY Renault.
 • След това щракнете върху „Достъп до моите услуги“.
 • Надписът „Моите свързани услуги“ ще се появи в долната част на страницата. Щракнете върху връзката „Управление на моите приложения“ на R-LINK, за да влезете в R-LINK Store.
 • В R-LINK Store ще намерите актуализации и каталога на съдържанието, предлагано за системата R-LINK.
Как да управлявам съдържанието на моята система R-LINK?
За да управлявате съдържанието на системата R-LINK с помощта на наличната памет:
 • От началната страница на R-LINK, щракнете върху „Меню“ – „Система“ и на втората страница щракнете върху „Премахни SD картата“.
 • Сега можете безопасно да извадите SD картата на R-LINK като леко я натиснете.
 • Извадете SD картата на R-LINK от автомобила като леко я натиснете.
 • Поставете SD картата на R-LINK в компютъра и стартирайте софтуера R-LINK Toolbox, който ще информира R-LINK Store за актуалното съдържание на вашата система R-LINK.
 • Влезте в профила си в MY Renault, отидете в „Моите приложения и услуги“ и щракнете върху „Управление на моите продукти“.
 • Полето „R-LINK“ ви позволява да управлявате приложенията, инсталирани на вашата система.
 • Полето „SD карта“ ви позволява да управлявате картите във вашата система.
 • Щракнете върху бутона „Управление“ в полето „R-LINK“ и изберете приложенията, които бихте желали да инсталирате на или деинсталирате от системата.
 • Някои технически приложения не могат да бъдат деинсталирани, защото са необходими за изправното функциониране на системата.
 • След това щракнете върху бутона „Синхронизирай“.
 • Върнете се в софтуера R-LINK Toolbox и щракнете върху „Стартирай моите изтегляния“.
 • Изчакайте докато софтуерът R-LINK Toolbox потвърди края на изтеглянето на SD картата на R-LINK.
Как да закупя съдържание за моята система R-LINK?
За да добавите безплатно или платено съдържание за вашата система R-LINK (услуги, приложения, карти):
 • Отидете във вашия профил в MY Renault чрез следната връзка: link: https://my.renault.bg/
 • Изберете своя автомобил, оборудван със системата R-LINK от главното меню на вашият профил в MY Renault.
 • Надписът „Моите свързани услуги“ ще се появи в долната част на страницата. Щракнете върху връзката „Управление на моите приложения“ на R-LINK, за да влезете в R-LINK Store.
 • От профила си в R-LINK Store влезте в меню „Каталог“, за да изберете съдържанието, предлагано за вашата система R-LINK. Изберете съдържание, за да видите подробности за него и след това щракнете върху „Купи“.
 • За да закупите карти или приложения, трябва да ги изтеглите на вашата SD карта и след това да ги инсталирате на вашата система R-LINK.
 • За да закупите услуги (абонаменти за TomTom Traffic Connectivity и Coyote Series и т.н.), няма нужда от изтегляне или инсталиране – тези услуги ще се активират директно в R-LINK в рамките на 72 часа от покупката.
За какво се използва R-LINK Store?
R-LINK Store ви позволява да извършвате няколко действия:
 • Да разглеждате каталога за приложения и услуги, предлагани за вашия автомобил. Да закупувате или подновявате услуги от раздела „Каталог“.
 • Да разглеждате текущото състояние на вашите сервизни договори, за да видите кои услуги са активни за вашия автомобил.
 • Да актуализирате картата и версиите на софтуера, за да можете винаги да шофирате с най-новата налична версия. Можете да го направите в раздел „Актуализации“.
 • И накрая, можете да отидете в раздела за помощ, където можете да намерите полезни отговори на най-често задаваните въпроси и да откриете обяснение на процедурите.
Защо да си създавам профил в MY Renault?
Създаването на профил в MY Renault ви позволява да се възползвате от всички услуги, предлагани за вашия автомобил.

Регистрирането в MY Renault ще ви позволи:
 • Да имате достъп до R-LINK Store, за да управлявате приложенията (да закупувате или подновявате услуги) и да актуализирате картата и версиите на софтуера.
 • Да получавате уведомления за основните етапи за поддръжка за вашия автомобил
 • Да проверявате актуалното състояние на вашите договори (за гаранционни услуги, свързани услуги и т.н.)
За да създадете профил в MY Renault, щракнете  тук.

АКТУАЛИЗАЦИИ И НАВИГАЦИЯ

Защо актуализирането е важно?
Актуализирането на системата R-LINK/R-LINK Evolution или Carminat TomTom е важно, за да се гарантира работата на навигацията и свързаните услуги след 6 април 2019 г.

Системите R-LINK 2 и TomTom Live нямат нужда от актуализиране.
Как да извърша актуализация?
Влезте на сайта https://bg.rlinkstore.com/ и създайте своята регистрация.

Следвайте стъпките по-долу:

1/ Изберете системата R-LINK Evolution;

2/ Въведете 17-цифровия VIN (Идентификационен номер на автомобила) на вашия автомобил (напр. VF1RFA123ABC12345).

Забележка: Този номер може да бъде намерен в свидетелството за регистрация или в долния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила.

3/ Изтеглете файла с актуализацията на вашия компютър;

Забележка: Уверете се, че вашата връзка с интернет е активна през цялата процедура.

4/ Разархивирайте файла с актуализацията в празна USB флаш памет (с размер: 8-32 GB; с форматиране FAT32).

5/ Стартирайте двигателя и проверете дали системата R-LINK/R-LINK Evolution е включена

ВАЖНО: Не изключвайте системата R-LINK/R-LINK Evolution. Оставете автомобила паркиран с включен двигател през цялото време на процеса на инсталиране.

6/ Поставете флаш паметта в USB порта на автомобила и следвайте инструкциите на екрана.

Забележка: Актуализацията може да отнеме около 15-20 минути

В края на процеса на инсталиране на екрана на системата R-LINK/R-LINK Evolution може да се покаже съобщение „Актуализиране на CanCoProcessor“. В такъв случай е необходимо да изчакате няколко минути докато системата се рестартира напълно.
Актуализирането безплатно ли е?
Да, можете да актуализирате системата R-LINK/R-LINK Evolution безплатно. Щракнете ТУК, за да стартирате актуализирането.

Забележка: За допълнителна информация можете да видите често задавания въпрос „Как да актуализирам системата R-LINK/R-LINK Evolution?“.
Как да актуализирам R-LINK?
За да актуализирате R-LINK и нейното съдържание (система, карти, приложения):

СТЪПКА 1: Започнете като инсталирате изтегления софтуер R-LINK Toolbox
 • Отидете във вашия профил в MY Renault 
 • Изберете своя автомобил, оборудван със системата R-LINK от главното меню на вашият профил в MY Renault.
 • Надписът „Моите свързани услуги“ ще се появи в долната част на страницата. Щракнете върху връзката „Управление на моите приложения“ на R-LINK, за да влезете в R-LINK Store.
 • Връзка за изтегляне на софтуера R-LINK Toolbox можете да намерите на началната страница на R-LINK Store в заглавие „R-LINK Toolbox“.
 • Изберете връзка за изтегляне за компютър тип PC или MAC.
СТЪПКА 2: Актуализирайте системата R-LINK
 • От началната страница на R-LINK, щракнете върху „Меню“ – „Система“ и на втората страница щракнете върху „Премахни SD картата“.
 • Сега можете безопасно да извадите SD картата на R-LINK като леко я натиснете.
 • Поставете SD картата на R-LINK в слота на компютъра.
 • Софтуерът R-LINK Toolbox трябва да стартира. Ако това не стане, стартирайте софтуера:
 • Влезте в профила си в MY Renault и отидете в раздел „Актуализации“ на R-LINK Store, за да проверите дали има системни актуализации.
Как да актуализирам моите карти?
За да следвате процеса, ще ви трябва SD картата на вашата система R-LINK Evolution и компютър с достъп до интернет.

Стъпка 1:  Изваждане на SD картата – Във вашия автомобил

Най-напред отидете до своя автомобил, включете двигателя и стартирайте системата R-LINK Evolution. В главното меню щракнете върху иконата „+“, натиснете бутона „Извади SD картата“ и потвърдете. Сега вече можете безопасно да извадите SD картата от автомобила. (Забележка: SD картата се намира до USB порта в автомобила.)

Стъпка 2:  Изтегляне на нова карта – На вашия компютър

Включете компютъра, влезте в интернет и влезте в  R-LINK Store.

След като вече сте влезли в R-LINK Store, ако има налични актуализации, ще се появи изскачащ прозорец (Забележка: ако не се покаже изскачащ прозорец, вашата карта може вече да е актуална. Въпреки това, в раздела „Актуализации“ можете да проверите дали има нова карта). Изберете елемента, който искате да актуализирате и щракнете върху „Достъп до актуализации“, а след това върху „Актуализирай“.

Поставете SD картата в компютъра, стартирайте приложението R-LINK Evolution toolbox и започнете изтегляне на актуализациите. (Забележка: В зависимост от размера на картите и вашата връзка с интернет, изтеглянето може да отнеме известно време.)

След като изтеглянето завърши, можете безопасно да извадите SD картата.

Стъпка 3:  Инсталиране на новата карта в R-LINK Evolution – В автомобила

Върнете SD картата, която съдържа новите изтеглените карти, в автомобила. Стартирайте двигателя и го оставете работи по време на операцията. След това поставете SD картата и включете системата R-LINK Evolution. Процесът на инсталиране ще започне автоматично.

Забележка: Не използвайте системата R-LINK Evolution и оставете двигателя включен по време на инсталирането.

Съобщение ще ви уведоми за завършване на инсталирането. Можете да използвате новите карти веднага.
Как да стартирам навигацията с GPS?
За да стартирате навигацията с GPS от началната страница на R-LINK Evolution, щракнете върху „Меню“, а след това натиснете бутона „Навигация“. В менюто „Навигация“, натиснете бутона „Отведи ме до“, за да въведете своята крайна цел.

Ще трябва да въведете:
 • Държава
 • Град и пощенски код
 • Улица
 • Номер
Потвърдете местоназначението и навигацията ще стартира след няколко секунди.

Забележка: Можете да намерите всички ваши предишни местоназначения и интересни обекти наблизо (бензиностанции, паркинги и т.н.) в менюто „Местоназначение“.

ПОМОЩ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ


ИСКАТЕ ЛИ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ?

R-LINK Evolution
R-LINK Evolution