АКТИВИРАНЕ НА СВЪРЗАНОСТТА НА АВТОМОБИЛА И СПОДЕЛЯНЕТО НА ДАННИ

Възползвайте се от стандартните или опционалните свързани услуги във Вашия автомобил, като активирате свързаността му. За да работят вашите свързани услуги правилно, разрешете споделянето на данни за автомобила и локацията.

Кога се случва тази активация?

Преди доставката на Вашия автомобил
Активирането на услугите може да отнеме известно време, след като е изпратена заявката за активация.
За да е готова свързаността, когато поръчвате автомобила си, можете да заявите Вашите свързани услуги да бъдат активирани от дистрибуторската мрежа на RENAULT, преди автомобилът Ви да бъде доставен.
След доставката на Вашия автомобил
Активирайте свързаните услуги сами от екрана в автомобила Ви, като натиснете бутона:
 • Activate my services (Активирай моите услуги) за автомобили, оборудвани с R-LINK Evolution,
 • Connect (Свържи) за автомобили, оборудвани с R-LINK 2,
 • Connection (Свързване) за автомобили, оборудвани с EASY LINK.

За да идентифицирате оборудването на Вашия автомобил, се консултирайте с документите за покупката, включително формуляра за поръчка.
Какви са последствията от тази активация?
Вашите данни за автомобила и локацията се обработват, когато активирате свързаността на автомобила си, и Ви позволяват:
 • да се възползвате максимално от своите свързани услуги
 • и да управлявате абонамента си за серийни услуги или да закупите опционални услуги.

След активацията ще можете:
 • да управлявате споделянето на Вашите данни за автомобила и локация
 • та; да свързвате своя смартфон към автомобила си с приложението MY Renault и да се възползвате от дистанционните услуги на автомобила си.

Повече за бордовите услуги Renault CONNECT...

Мултимедийна система и споделяне на данни
Можете да прекратите споделянето на данни от Вашия автомобил директно от екрана в автомобила при всяко стартиране или по всяко време с тази процедура:
 • R-LINK EVOLUTION: Main Menu (Главно меню) / Services (Услуги) / Settings (Настройки) / Data Sharing (Споделяне на данни), след това изберете ON / OFF,
 • R-LINK 2: Main Menu (Главно меню) / Apps (Приложения) / Privacy (Поверителност), след това изберете ON / OFF,
 • EASY LINK: кликнете върху иконката за свързаност в горната част на главния екран, след това в менюто за данните изберете ON/OFF.

За да идентифицирате оборудването на Вашия автомобил, се консултирайте с документите за покупката, включително формуляра за поръчка.
Вашият автомобил няма мултимедиен екран?
Просто се свържете с отдела за връзка с клиенти на RENAULT, за да заявите прекратяването на споделянето на Вашите данни. В този случай ще можете да се възползвате от помощ по телефона и от наличните средства за прекратяване.

За да се свържете с нас и да получите повече информация за всяка от услугите Ви:
Информация за прекратяване споделянето на данни
Прекратяването на споделянето на Вашите данни за автомобила и локацията може да попречи на правилното функциониране на Вашите свързани услуги.

За да се възползвате максимално от Вашите свързани услуги, се уверете, че сте активирали споделянето на данни. Споделянето на Вашите данни за автомобила и локацията може да не бъде прекратено в някои случаи с цел:
 • да Ви предоставя поддържащи услуги,
 • да Ви позволи да контролирате автомобила си,
 • да прави необходимите актуализации на Вашите услуги и системи,
 • да позволява на трети страни да Ви предоставят услугите, за които сте се абонирали (повече информация относно обработката на Вашите лични данни в информационните известия от трети страни)
 • да Ви предоставя услуги, които удовлетворяват нашите законови задължения или изискванията за безопасност или поддръжка.

Някои услуги, за които е направен абонамент от мениджъра на автомобила, не позволяват прекратяването на споделянето на данни в автомобила. За да управлявате правата си или да контролирате споделянето на Вашите данни, Ви приканваме да се свържете с мениджъра на Вашия автомобил.

Ние се стремим да уважаваме поверителността на Вашата информация, но Ви напомняме, че е Ваша отговорност да информирате всеки друг потребител или купувач на автомобила относно условията, при които Renault обработва техните данни.

За повече информация относно обработката на Вашите лични данни:

Научете повече за нашите свързани услуги