Регламенти за използването на химикали

Ние от Renault се стремим да подобряваме и улесняваме вашия живот. От десетилетия работим, за да предложим автомобили, които осигуряват по-голяма ефективност и причиняват по-малко замърсяване.
REACH: за отговорно ползване на нашите продукти
Регламентът REACH*, създаден през 2007 г. от Европейския съюз, има за цел да насърчи опазването на човешкото здраве и околната среда от рисковете, свързани с химическите вещества.

Този регламент се прилага чрез процедура, при която се събират и анализират свойствата и опасностите от всяко от веществата, използвани в промишлените производствени процеси.

В съответствие с нашите ангажименти, ние оповестяваме по ясен и прозрачен начин информацията за веществата, които се съдържат в продуктите за обслужване, поддръжка и ремонт на вашите автомобили.

* (Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химически вещества)
Искате ли да откриете информация по REACH за вашия автомобил?
За информация за вашия автомобил: необходимо е само да изберете своята марка и модел и ще получите желания списък по REACH.

Искате ли да научите повече за екологичните стандарти?

Renault WLTP
WLTP (хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства) и RDE (анализ на отработилите газове в реални условия)
Представяне на новите разпоредби
Обозначение на дизеловите двигатели на Renault
Нови дизелови и бензинови двигатели
Нови обозначения