Нови наименования

Нови дизелови и бензинови двигатели
Дизелов двигател Blue dCi
ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ BLUE DCI
С цел да се намалят вредните емисии, новите дизелови двигатели Blue dCi са оборудвани със система за селективна каталитична редукция (SCR*), която работи с AdBlue®. Тази технология постоянно преобразува азотния оксид (NOx), отделян от дизеловите двигатели, в безопасни газове (пара и азот).
Ефективна във всички ситуации, тази технология не оказва влияние върху работата на двигателя Blue dCi. Нейното използване позволява съответствие с нови стандарти, които са по-строги и по-взискателни.

Предимства

Съставен от 32,5% чиста урея и 67,5% деминерализирана вода, AdBlue® представлява безцветен и безопасен воден разтвор.
AdBlue® се предлага в повечето бензиностанции.
Вашият автомобил периодично ще ви напомня кога е време да заредите резервоара за AdBlue®. Един пълен резервоар за AdBlue® е достатъчен за около 6 до 8 пълни** резервоара с гориво.

Трябва да се отбележи

AdBlue® трябва да се използва чист.
Той има собствен резервоар, до който лесно може да се достигне през външно капаче, споделяно с резервоара за дизелово гориво, или чрез отделно капаче.
Резервоарът за дизелово гориво не трябва да се зарежда с AdBlue® и обратно.
Ако това се случи, не стартирайте двигателя, тъй като системата SCR може да се повреди (селективна каталитична редукция).
Филтър за твърди частици на Renault
БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ С ФИЛТЪР ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ (GPF)
За да се намалят емисиите на твърди частици, новите бензинови двигатели с директно впръскване вече включват и филтър за твърди частици (GPF) в ауспуха. Тази технология премахва твърдите частици (GPF) от отработилите газове, като ги улавя в микропореста структура, подобна на пчелна пита, а след това ги изгаря чрез автоматичен и редовен процес на регенерация.
Освен това, химическата реакция постоянно превръща азотните оксиди (NOx), въглеродния оксид (CO) и неизгорелите въглеводороди (HC) във въглероден диоксид (CO2) и безопасни газове, пара (H2O) и азот (N2).
Гамата бензинови двигатели, оборудвани с тази технология, бе преименувана на TCe FAP.

Предимства

Филтърът за твърди частици не изисква никаква поддръжка.
Той не оказва влияние върху вашето шофиране.
Нито пък оказва влияние върху разхода на гориво и емисиите на CO2.
(*) Селективната каталитична редукция включва впръскване на амоняк (наречен NH3) от AdBlue® в каталитичния неутрализатор на отработилите газове. Предизвиканата химическа реакция превръща азотните оксиди (NOx) в незамърсяващи газове (пара и азот).

(**) Разходът на AdBlue® зависи от условията на ползване на автомобила, неговото оборудване и стила на шофиране. Вместимостта на резервоара за AdBlue® зависи от модела – обикновено е между 15 и 20 литра.
Новите тестове за сертификация по WLTP
Регламент, по-подходящ за реалното поведение при шофиране и стойности за ежедневно потребление.