функции и характеристики за безопасност

над 29 характеристики за безопасност

Renault Symbioz
включително

модерни системи в помощ на водача

С над 29 модерни системи в помощ на водача Renault Symbioz ви придружава в пътуванията ви в града или по откритите пътища, като не само гарантира вашата безопасност, но и повишава комфорта на шофиране и опростява паркирането.

* предвиждащ асистент за интуитивно екологично шофиране, наличен от 2025 г.

паркиране

шофиране

безопасност


пасивна безопасност

Renault непрекъснато разработват нови и иновативни функции за безопасност чрез своята специална изследователска лаборатория и програмата human first. Тези иновации в сферата на пасивната безопасност са спомогнали за петкратно намаляване на пътните инциденти с фатален край.
safety score & safety coach
Renault Symbioz - safety score & safety coach
safety score
Safety score на Renault Symbioz анализира навиците на шофиране на водача за всяко пътуване: скорост, траектория и спирачен път. Въз основа на тези данни му се присъжда резултат от 0 до 100 и той получава персонализирани съвети за по-безопасно шофиране.
автоматично спиране след инцидент
Renault Symbioz - freinage automatique post accident
автоматично спиране след инцидент
След сблъсък системата автоматично спира Renault Symbioz, за да спомогне за запазване на контрол и избягване на множество сблъсъци. Чрез спиране или намаляване на скоростта на автомобила тя спомага за предотвратяване на потенциален вторичен сблъсък или намалява тежестта му.
подсилена конструкция и въздушна възглавница
Renault Symbioz - reinforced structure and airbag
подсилена конструкция и въздушна възглавница
Конструкцията на Renault Symbioz използва материали с висок капацитет за поглъщане на енергията в случай на преден, заден или страничен удар. Целта е предотвратяване на сериозни структурни деформации. В случай на сблъсък Renault Symbioz е оборудвано със специфични системи и множество въздушни възглавници, за да осигури оптимална защита на пътниците.
QRescue
QRescue - Renault Symbioz E-Tech full hybrid
QRescue
Renault Qrescue предоставя QR код върху предното или задното стъкло, осигурявайки на екипите за първа помощ незабавен достъп до техническите спецификации на автомобила. Това им предоставя цялата необходима информация, за да действат бързо и безопасно.