модерни системи в помощ на водача

20 модерни системи в помощ на водача

Новия Master

системи в помощ на водача

асистент при страничен вятър
Системата ви помага да поддържате траекторията си при скорости над 70 км/ч, когато ви изпреварва превозно средство или при силни пориви на вятъра.
също

системи за безопасност

активен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и велосипедисти
Отчита пешеходци и велосипедисти отпред или отстрани, за да избегне сблъсък. В случай на неизбежен потенциален сблъсък се включва предупреждение. Спирането се усилва автоматично, ако реакциите на водача са твърде бавни, и системата може да спре напълно автомобила при необходимост.
също

помощ при паркиране

предни и задни паркинг сензори
Радари засичат препятствия пред и зад автомобила и ви предупреждават със звукови и визуални сигнали, улеснявайки маневрите ви.
също
rear view camera - Renault Master
камера за обратно виждане
Камерата предава заден изглед с насочващи линии на централния екран (опция Помощ при паркиране), веднага щом включите на заден ход.
aide au parking latéral - Renault Master
страничен паркинг сензор
Сензори отчитат близостта на препятствия отстрани на автомобила и ви предупреждават със звукови и визуални сигнали, улеснявайки маневрите и минимизирайки риска от сблъсък.