РАЗМЕРИ

НОВОТО RENAULT MASTER ФУРГОН

ЗАКРИТ ТРАНСПОРТ

ВАН С ПРЕДНО ПРЕДАВАНЕ
L1H1L2H2L3H2L3H3
Полезен
обем (м³)

810,8
1314,8
Полезен товарен капацитет 3,5 т (кг)
1623152914341427
Полезна вътрешна дължина
(мм)
2583 3083 37333733
Полезна вътрешна широчина
(мм)
176517651765 1765
Вътрешна широчина между гумите (мм)
1380138013801380
Плъзгаща се странична(и) врата(и) ВхД (мм)
1581x10501780x1270 1780x12701780x1270 
Задна врата ВхД (мм)
1627x1580 1820x1580 1820x1580 1820x1580
ВАН СЪС ЗАДНО ПРЕДАВАНЕ
L3H2 L4H2 L4H3
Полезен обем (м³) 
12,4
14,917
Полезен товарен капацитет (3,5 т единична гума / 3,5 т двойна гума / 4,5 т двойна гума) (кг)1207/-/-
1207/-/- 1160/1040/2040
Полезна вътрешна дължина
(мм)   
373343834383
Полезна вътрешна широчина (мм)176517651765
Вътрешна ширина между гумите (единична гума / двойна гума)(мм)1380/10801380/10801380/1080
Плъзгаща се
странична(и) врата(и) ВхД (мм)
1684x12701684x12701684x1270
Задна врата ВхД (мм)
1724x15801724x15801724x1580
ВАН 6+1 МЕСТА

L3H2
Полезен обем (м³)
9
     Полезен товарен капацитет (L1: 3,5 т; L2: 3,3 т/3,5 т: L3: 3,5 т) (кг)1230
Полезна вътрешна дължина (мм)2825
     Полезна вътрешна широчина (мм)1765
Вътрешна широчина между гумите (мм)1380
Плъзгаща се странична(и) врата(и) ВхД (мм)1780x1270
Задна врата ВхД (мм)1820x1580
ГОЛЯМ ОБЕМ
L3 с предно предаване 20 м³L3 със задно предаване 20 м³L4 със задно предаване 20 м³
L4 със задно предаване 22 м³
Полезен обем м³19,3 19,3 20,3
21,7
Полезен товарен капацитет (3,5 т) (кг) L4: (3,5 т RJ/4,5 т RJ)11621012 834/1834 848/-
Полезна вътрешна дължина
(мм)

4100 4100 4300 4580
Полезна вътрешна
широчина (мм)

2070 2070 2150 2150
Полезна вътрешна
височина (мм)

2200 2200 2200 2200
Задна врата
ВхД (мм)

2192x2105 2192x2105 2192x2105 2192x2105

ОТКРИТ ТРАНСПОРТ

САМОСВАЛ СЪС ЗАДНО РАЗТОВАРВАНЕ

Двойна кабина L3 със задно предаване
Полезен товарен капацитет (4,5 т) (кг)
-
Дължина на самосвала (мм)
3280
Широчина на самосвала (мм)
2100
Височина на самосвала (мм)
400
Вместимост за брой европалети
6
ШАСИ КАБИНА С ПЛАТФОРМА С АЛУМИНИЕВИ СТРАНИЦИ

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Renault MASTER Combi L2H2
Брой места6/9
Полезен товарен капацитет (3,5 т)
(кг)
1337
Товарен обем (м³)6/4,7
Ширина при
отвора за странична врата (мм)
1780
Височина при отвора за странична врата (мм)1270
Височина при
отвора за задна врата (мм)
1820

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОТО RENAULT MASTER