* Разходът на гориво е сертифициран в съответствие с действащите нормативни разпоредби – комбиниран цикъл за двигатели версия L2H2, ENERGY DCI 135 и 165 Twin Turbo

Изберете динамиката

Намалете своя разход

Комбинирайте бизнеса с удоволствието. Технологията Twin Turbo съгласува успешно въртящия момент при ниски обороти с висока мощност за ежедневно удоволствие от шофирането. Като стандарт двигателите Twin Turbo включват два турбокомпресора. Първият турбокомпресор има много ниска инерция и осигурява висок въртящ момент при най-ниските обороти на двигателя за бърза реакция във фазата на стартиране и рестартиране. Вторият турбокомпресор се включва при високите обороти. Той ви позволява да постигнете по-висока мощност без да губите енергия, необходима за поддържане на постоянно и плавно ускорение. Благодарение на тази система, двигателят винаги работи в режим на оптимална ефективност, пести гориво и намалява емисиите на CO2. Така се подобрява и вашата собствена ефективност.