* В зависимост от избраното ниво на изпълнение.

** Европейският стандарт за измерване на вредните емисии и разхода на гориво, Нов европейски цикъл на движение, е метод на измерване на консумацията, основан на еднакви пробни шофирания на всички типове автомобили в Европа – с двигател с вътрешно горене, електрически или хибридни.

*** За да оптимизирате своето потребление на енергия, можете да изберете кои области на купето да бъдат покрити: само за водача, задните седалки или целия автомобил.