Цената на зареждане у дома

Презареждането у дома най-често се извършва чрез Wallbox или стенен контакт. Разходите за монтаж на Wallbox са около 1200 лева* с включена диагностика на електрическата инсталация в дома ви. 

- Каква е цената за пълно зареждане? 3 лева за пълно зареждане (максимум 25 kWh) за Renault ZOE, т.е. еквивалентната цена за литър гориво би била между 30 и 60 стотинки**.

В единични случаи на зареждане, можете да включите Renault ZOE във вътрешен електрически контакт.

* Цена от сертифициран Z.E. специалист.
** В зависимост от вашия стил на шофиране.


Презареждайте от терминали за обществено ползване

Възползвайте се от набор от обществени зарядни станции в по-големите градове в България.* Използвайте вашите кабел тип Шуко**, Mode 3 T2 в зависимост от типа на зарядната станция.

 

 

* Цените се определят от местния доставчик.

** Предлага се като допълнително оборудване.

Зареждане в представителство на Renault или на паркинг пред супермаркет

Безплатно е!

В оторизираните Z.E. представителства на Renault монтирахме терминали за безплатно зареждане. Презареждането е безплатно, но за да можете да използвате терминалите за зареждане трябва да получите Z.E. карта от представител на дилърството на място.

Някои супермаркети също предлагат зареждане на автомобила докато пазарувате.


Бонуси и предимства

 

Бонуси : с вашето Renault ZOE имате право да паркирате безплатно в градските зони за почасово платено паркиране. 

Данък на автомобила : при закупуване на Renault ZOE вие сте освободени от задължението за плащане на ежегодишен данък на автомобила.