*Официален разход и емисии в съответствие с действащите разпоредби.

** В зависимост от стила на шофиране и пътните условия.