Време за зареждане

Включете в стандартен стенен контакт и вашето Renault TWIZY се зарежда от 0 до 100% само за 3½ часа.

Можете да следите състоянието на зареждане на батерията чрез бордовия компютър.

Няма ефект на запаметяване. Можете да зареждате Renault TWIZY по всяко време, независимо колко заряд има в него.

Къде можете да заредите?

У дома:в класически домашен контакт.

- Извън дома: на всички обществени станции за зареждане, старо или ново поколение чрез стандартния заряден кабел.


* Зелена книга на правителството, април 2011 г.
** Допълнително