image

Нашите ангажименти

Ангажиментът на Renault към околната среда и корпоративна социална отговорност

okolna sreda

Ангажиментът на Renault към

Околна среда

Един от нашите приоритети е да намалим вредното въздействие върху околната среда, за да опазим качеството на живот на жителите. Ежедневният ни стремеж е да се вписваме по възможно най-естествен начин в околната среда.

Ангажиментът на Renault към

Корпоративна социална отговорност (КСО)

Като производител на автомобили, Renault Group се ангажира с насърчаване на устойчивата и безопасна мобилност. В съответствие с политиката на Групата, Renault България провежда образователни и разяснителни инициативи за устойчивата мобилност, пътната безопасност и опазване на околната среда.

renault iniciativi

Ангажиментът на Renault

Нашите инициативи в България

безопасност за всички

Безопасност и Мобилност за всички

Безопасност и Мобилност за всички е най-мащабната програма за обучение по пътна безопасност, провеждана от автомобилен производител в света. В България участват над 100 училища от цялата страна, а стремежът ни е да запознаем най-малките участници в движението с правилата за безопастност и уважение към околната среда. 

Научете повече
еко община

Екообщина

Renault e основен партньор в проекта “Екообщина“, който с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на водите и околната среда, подпомага българските общини в обмяната на опит и споделянето на успешни практики. 

Научете повече
renault morning run

Партньорство със спортен клуб „Бегач“

Renault България е партньор на спортен клуб „Бегач“ от 2016 година, обвързвайки своето участие с представяне на електрическата гама Z.E. или спортната гама R.S. по време на събитията. Дългосрочното партньорство има за цел да подкрепи здравословния начин на живот и да даде възможност на партньорите да привлекат повече хора към аматьорското бягане.

Научете повече