Renault в България

Renault в България

Алиансът Рено Нисан създаде Рено Нисан България с цел да участва активно на бързоразвиващия се български автомобилен пазар. Филиалът Рено Нисан България е 100 % собственост на Renault SAS и отговаря за вноса на автомобили и резервни части за марките Renault, Nissan и Dacia, както и за дистрибуцията им към дилърската мрежа, която е изградена според стандaртите и изискванията на трите марки.

Мисията на Рено Нисан България е да стимулира търговската дейност и да разработва и реализира ефективни маркетингови стратегии за всяка от трите марки. Рено Нисан България управлява напълно функционираща дилърска мрежа, която осъществявa продажбите и сервизното обслужване на автомобилите Renault, Nissan и Dacia.

За повече информация относно търговските представителства на марката в страната, моля вижте тук.


Разгледайте дилърството на АутоФранс 3000 в София:..както и дилърството на Омникар в София:

Брошура на гамата автомобили Renault